Tietosuojakäytäntö

 1. Yleiset periaatteet
 2. Mikä on termien määrittely pääkirjeen avulla?
 3. Mikä peruskirja?
 4. Minkälainen oikeudellinen perustelu Onko AD Tyres kerää ja käyttää tietojaan?
 5. Mitä tietoja kerätään?
 6. Miten tietoja käytetään?
 7. Kuinka kauan tietoja säilytetään?
 8. Mitkä tietosi ovat jaettuja?
 9. Ovatko tiedot siirretty Euroopan unionin ulkopuolelle?
 10. Miten tietosi suojataan?
 11. Mitkä ovat oikeutesi?
 12. Miten AD Tyres keräävät tietoja alaikäisille?
 13. Entä evästeet ja muut vastaavanlainen seuranta-tekniikka?
 14. Joitakin lisäosia sosiaalisiin verkostoihin
 15. Mitkä ovat ulkoisen linkin aktivoinnin seuraukset?
 16. Kuinka ilmoitat perusoikeuskirjan muutoksista?
 17. Miten ottaa yhteyttä?

1. Yleiset periaatteet

AD Tyres International SLU (jäljempänä ”AD Tyres”), Andorran lain mukainen osakeyhtiö, jonka pääoma on 1 000 000 euroa, joka on rekisteröity Andorran kauppa- ja osakerekisteriin numerolla 16339, jonka rekisteröidyn toimipaikan osoite on Carrer Bonaventura Armengol Num. 10, Edifici Monclar, Bloc Num. 1, Despatx Num. 111-112, ANDORRA LA VELLA (Andorran ruhtinaskunta), sähköposti: cm(at)adtyre.com, puhelin: +376 810 888, harjoittaa renkaiden ja niihin liittyvien tuotteiden myyntitoimintaa verkossa osoitteessa https://www.1001renkaat.com/ (jäljempänä ”sivusto”).

Osana tätä toimintaa AD Tyres on velvollinen keräämään verkossa tai puhelimitse tietoja, jotka mahdollistavat asiakkaiden, sivuston käyttäjien tai kolmansien osapuolten (jäljempänä erotuksetta ”henkilöt” tai ”sinä”) suoran tai epäsuoran tunnistamisen sekä näiden tietojen käsittelyn.

Tietoja käsittelee AD Tyres -yhtiön Maltan alueelle sijoittunut sivuliike AD TYRES INTERNATIONAL EU, joka on rekisteröity numerolla OC 1277 ja jonka rekisteröidyn toimipaikan osoite on Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malte).

Tietojenkäsittely tapahtuu siten Euroopan unionin alueella Euroopan parlamentin ja neuvoston 27. huhtikuuta 2016 antaman asetuksen (EU) 2016/679 johdanto-osan 22 kappaleen ja artiklan 3.1 (jäljempänä ”GDPR”) mukaisesti ja on tämän lainsäädännön alaista.

Kyseisen lain 4 artiklan 2 kohdan a-alakohdan mukaiseen tietojenkäsittelyyn sovelletaan lisäksi myös Maltan vuoden 2018 tietosuojalakia (Cap 586).

AD Tyres pitää ensisijaisen tärkeänä, että tietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja erityisesti Maltan vuoden 2018 tietosuojalakia (Cap 586) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 27. huhtikuuta 2016 antamaa asetusta (EU) 2016/679 (jäljempänä ”GDPR”).

Kehotamme lukemaan huolellisesti tämän tietosuojakäytännön (jäljempänä "perusoikeuskirja") kokonaan ja perehtymään sen sisältöön.

2. Mikä on pääomitettujen ehtojen määritelmä?

Suurella kirjaimella alkavilla sanoilla tai lauseilla on alla määritelty määritelmä.

AD Tyres
tarkoitetaan 1 artiklan ensimmäisessä kohdassa yksilöityä yritystä.
perustamiskirja
1 artiklassa tarkoitettuun määritelmään.
Asiakastili
viittaa tiliin, jonka jokin asiakas voi luoda osoitteesta https://www.1001renkaat.com/oma-tilini/ .
Myyntiehdot
tarkoitetaan AD-renkaiden myyntiä koskevia yleisiä ehtoja osoitteessa https://www.1001renkaat.com/yleiset-myyntiehdot .
Tiedot (s)
tarkoitetaan kaikkia yksilöityyn tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä koskeviin tietoihin, sillä ymmärretään, että henkilö, joka voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti tunnisteen, kuten nimen, tunnistenumeron, sijaintitietojen, online-tunniste tai yksi tai useampi sen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psykologisen, taloudellisen, kulttuurisen tai sosiaalisen identiteetin erityinen elementti.
Pankkitiedot
5 artiklassa tarkoitettuun määritelmään.
Tilaustiedot
5 artiklassa tarkoitettuun määritelmään.
Maantieteelliset tiedot
5 artiklassa tarkoitettuun määritelmään.
Navigointitiedot
5 artiklassa tarkoitettuun määritelmään.
Kolmannen osapuolen tiedot
5 artiklassa tarkoitettuun määritelmään.
Palveluneditorien tiedot
5 artiklassa tarkoitettuun määritelmään.
Kolmannen osapuolen tiedot
5 artiklassa tarkoitettuun määritelmään.
Asianomaiset henkilöt)
1 artiklassa tarkoitettuun määritelmään.
Tuotteet)
tarkoittaa paineilmakäyttöisiä tai niihin liittyviä tuotteita (vanteita, ketjuja, jne. ...), joita AD Rengit tarjoavat sivustolle.
RBKT
1 artiklassa tarkoitettuun määritelmään.
paikka
1 artiklassa tarkoitettuun määritelmään.
Hoito (t)
tarkoitetaan kaikkia tapahtumia tai tapahtumakokonaisuuksia, joita voidaan suorittaa tai joita ei saa suorittaa automatisoitujen prosessien avulla ja joita sovelletaan tietoihin, kuten keräämiseen, rekisteröintiin, organisaatioon, jäsentämiseen, säilyttämiseen, mukauttamiseen tai muuttamiseen, poistamiseen, kuulemiseen, käyttöön, lähettämiseen, levittämiseen tai muunlaisen tarjonnan muoto, yhteensovittaminen tai yhteenliittäminen, rajoittaminen, poistaminen tai tuhoaminen.
Sinä
1 artiklassa tarkoitettuun määritelmään.

3. Millaista peruskirjaa?

Tämä peruskirja on käytettävissänne tietojesi keräämisen yhteydessä, jotta varmistetaan AD Tyres -yrityksen tietojenkäsittelyn täydellinen avoimuus antamalla täsmällisiä tietoja helposti saatavilla olevilla, helposti ymmärrettävissä ja muotoilluilla selkeillä ja yksinkertaisilla termeillä .

Jos jokin tieto ei ole riittävän selkeä, pyydämme sinua ottamaan meihin yhteyttä joko lähettämällä sähköpostia osoitteeseen cm (a) adtyre.com tai täällä saatavilla olevan yhteydenottolomakkeen kautta.

Perusoikeus koskee tietoja, joita AD Rengit keräävät ja käsittelevät seuraavissa toiminnoissa ja joille AD Tyres on Processing Manager:

 • Sivuston käyttö, mukaan lukien yksinkertainen navigointi;
 • asiakkaasi tilisi luominen ja käyttö sivuston kautta;
 • AD-renkaiden tarjoamien tuotteiden osto Sivuston kautta; tai
 • kaikki yhteydet asiakaspalveluun.

Tätä peruskirjaa ei sovelleta mihinkään muuhun tietojenkäsittelyyn, joka toteutetaan eri tilanteissa kuin edellä on kuvattu.

Peruskirjaa ei sovelleta mihinkään muuhun tietojenkäsittelyyn, jolle AD Tyres ei ole Processing Manager.

4. Minkälainen oikeudellinen perustelu Onko AD Tyres kerää ja käyttää tietojaan?

AD Tyres saa keräämään ja käsittelemään tietojasi vain jollakin seuraavista oikeudellisista perusteluista:

 • Sinun suostumuksesi : tämä on selkeä positiivinen teos, jolla ilmaiset ilmaisella, täsmällisellä, valaistulla ja yksiselitteisellä tavalla suostumuksesi tietojen käsittelyyn;
 • Sopimuksen toteuttaminen : tämä on kerättävä ja käsiteltävä Sinun ja AD Renkaiden välisen myyntisopimuksen täytäntöönpanon kannalta välttämättömiä tietoja tai teidän pyynnöstäsi toimittamia sopimusneuvottelutoimenpiteitä (mikä tahansa pyyntösi edellisestä osasta tilaukseen ja tehty jälkimmäinen);
 • Oikeutettu intressi : tämä on tietojen kerääminen ja käsitteleminen AD Renkaiden tai kolmannen osapuolen oikeutetuille intresseille (esim. Etsintä, petosten ehkäiseminen jne.), Ellei etuja tai perusoikeuksia ja -vapauksia, jotka vaatisivat Tiedot (esim. Yksityisyys tai yrittäjyysvapaus);
 • Lakisääteinen velvollisuus : tämä on kerättävä ja käsiteltävä AD-renkaille määrätyt tiedot mistä tahansa oikeudellisesta tai lainsäädännöllisestä määräyksestä tai oikeudellisesta tai hallinnollisesta yksiköstä (esimerkiksi sen maan asettamat velvoitteet, joissa haluat käydä).

5. Mitä tietoja kerätään?

Tiedot, jotka on kerätty AD-renkaiden nimenomaisesta pyynnöstä

AD Tyres Sinua pyydetään nimenomaisesti keräämään tietosi eri aikoina ja erityisesti aikana:

 • Sivuston käyttö, mukaan lukien yksinkertainen navigointi sivustossa;
 • sivuston tilauksen loppuunsaattaminen;
 • asiakastilien luominen sivustossa; tai
 • mikä tahansa yhteys asiakaspalveluun.

Kun annat tilauksen kolmannen osapuolen puolesta Sivustossa, Sinä sitoudut ilmoittamaan ja takaamaan, että annetut tiedot koskevat tätä tietosuojakäytäntöä.

Tämä kerätty tieto (jäljempänä "Tilaustiedot") koostuu erityisesti seuraavista:

 • Etunimesi ;
 • Sinun nimesi ;
 • Syntymäaikasi
 • Postiosoitteesi
 • Sähköpostiosoitteesi
 • Puhelinnumerosi ;
 • Maasi ;
 • Yhteisön sisäinen alv-numero.

Maksutilanteessa tämän nimenomaisesta pyynnöstä kerätty tieto (jäljempänä " pankkitiedot ") sisältää luottokorttisi numeron, viimeisen voimassaolopäivän ja CVC: n (tai kortin takaosassa olevan visuaalisen salauksen).

Tietyt tilaustiedot (etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, maa, sähköpostiosoite) ja pankkitiedot edellyttävät sopimuksen tekemistä AD Renkaiden kanssa. Tällöin kaikki mahdolliset tinkimättömyydet, jotka antavat meille näitä tietoja, estävät sinua viimeistelemästä tilauksesi.

Tiedot, jotka AD kerää automaattisesti

AD Tyres tarvitaan keräämään tietosi tietojasi automaattisesti sivustosi selaamisen aikana automaattisesti laitteesi (tietokone, tabletti, matkapuhelin, jne.) Kautta. Nämä tiedot voidaan kerätä, vaikka tilausta ei olisi.

Nämä tiedot (jäljempänä " tekniset tiedot ") koostuvat erityisesti seuraavista:

 • IP-osoite (laitteen tunniste, joka on määritetty laitteellesi osana sen Internet-yhteyttä);
 • MAC-osoite (fyysinen tunnusnumero, joka on tallennettu verkkokortille tai verkkoliitännälle);
 • IMEI-numerosi (matkapuhelinnumerosi);
 • laitteen käyttöjärjestelmä (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS jne.);
 • Matkapuhelinoperaattori;
 • Internet-palveluntarjoajasi
 • käyttämäsi selain (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox jne.); tai
 • laitteen käyttämää aikavyöhykettä.

Laitteesi automaattisesti kerätty tieto sisältää myös navigoinnin tietoja (jäljempänä " Navigointitiedot "), kuten:

 • vierailemasi sivut;
 • vierailusi päivämäärä;
 • kunkin vierailun ajan kuluttua;
 • aktivoidut linkit;
 • tarjoukset, joita olet kuullut;
 • tuotteet, joita olet etsinyt;
 • tilaukset, jotka olette tehneet; tai
 • Tuotteiden kulutustottumukset.

Lopuksi laitteesi kautta automaattisesti kerätyt tiedot voivat silti koostua sijaintisi sijaintitiedoista (jäljempänä " Geolakointitiedot "), kun laitteesi ja / tai Internet-selaimesi asetetaan tähän tarkoitukseen.

Sosiaalisten verkostojen tai muiden tietoyhteiskunnan palvelujen kustantajien välittämät tiedot

AD Tyres voivat lopulta vastaanottaa tietosi sosiaalisen verkoston (Facebook, Twitter jne.) Kustantajan tai muiden tietoyhteiskunnan palvelujen kustantajien tekemän lähetyksen kautta, mukaan lukien:

 • Selaaminen AD-renkaiden tai tietyn sosiaalisen verkoston sivustoon;
 • Sivustosi ominaisuuksien käyttö, mitkä ominaisuudet liittyvät sosiaaliseen verkostoon tai muuhun tietoyhteiskunnan palveluun;
 • asiakastilisi luominen, jos päätät rekisteröityä tietojesi siirron kautta sosiaalisen verkoston (erityisesti Facebookin) tai tietoyhteiskunnan (erityisesti Googlen) palveluiden kustantajalta.

Nämä AD-renkaiden keräämät tiedot sosiaalisten verkkojen tai muiden tietoyhteiskunnan palvelujen kustantajien (jäljempänä " palveludieditorit ") muodostavat pääasiassa:

 • Sinun tilaustiedot, jotka asianomainen palvelukustanta (mukaan lukien valokuvat You) kerää; tai
 • Asiaankuuluvan palvelun julkaisijan keräämät tekniset tiedot tai navigointitiedot.

Jos haluat rajoittaa näiden tietojen keräämistä, Sinua pyydetään ottamaan yhteyttä kyseisen palvelun kustantajaan ja / tai muuttamaan tämän palvelun yhteydessä olevan tilisi luottamuksellisuusparametreja.

Kolmansien osapuolten antamat tiedot

AD Renkaita voidaan vaatia keräämään tietosi kolmansien osapuolten kautta, joiden kanssa AD Renkailla on juridisia ja / tai taloudellisia suhteita, mukaan lukien:

 • sidosyritykset;
 • liikekumppanit; tai
 • muista riippumattomista lähteistä.

Nämä tiedot (jäljempänä " kolmannen osapuolen tiedot ") koostuvat erityisesti tunnistetiedoista tai liittyvät kyseisen kolmannen osapuolen ehdottaman tuotteen tai palvelun käyttöön, jonka tiedot kerättiin ja käsiteltiin. kolmas osapuoli.

6. Miten tietoja käytetään?

Seuraavassa taulukossa kuvataan AD Tyres -laitteesi tekemien hoitojen tärkeimmät ominaisuudet.

Lisätietoa tarkoituksista tai tiedoista AD Rengit kutsuu sinut ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun joko lähettämällä sähköpostia osoitteeseen cm (a) adtyre.com tai täällä saatavilla olevan yhteydenottolomakkeen kautta.

Hoidon nimi tavoitteet Oikeudellinen perustelu Tiedot, joita asia koskee
tilata
 • Vastaa kaikkiin pyyntösi tilauksen tekemiseen
 • Ota huomioon ja suorita tilauksesi
sopimus
 • Tilaustiedot
liiketoimi
 • Suorita tilauksen maksaminen
 • Hallitse pankkitapahtumia hylkäämisessä
sopimus
 • Pankkitiedot
Maksupyynnöt
 • Hallitse tilauksen maksamisessa käytettäviä kortinhaltijan vaatimuksia
sopimus
 • Pankkitiedot (ilman LVI)
Myyntipalvelun jälkeen
 • Hallinnoi vaatimuksiasi
 • Ilmoita perusoikeuskirjan muutoksesta tai yleiset myyntiehdot
 • Hallitse asiakassuhdetta (pyyntöjä, kommentteja ja ehdotuksia) tilauksen jälkeen
 • Hallitse hyvityksiä
sopimus
 • Tilaustiedot
 • Pankkitiedot (ilman LVI)
Asiakastili
 • Helpottakaa myöhempiä tilauksiasi välttäen AD-renkaille jo ilmoitettujen kohteiden palauttamista
suostumus
 • Tilaustiedot
 • Pankkitiedot (ilman LVI)
tiedote
 • Suorita tilauksesi uutiskirjeeseen
suostumus
 • Tilaustiedot (sähköpostiosoite)
AD Renkaiden kaupalliset tarjoukset
 • Suoramarkkinointikampanjat suoritetaan AD Renkaiden tuotteissa (Whatsapp, SMS, Call, Messenger & Email)
Oikeutettu etu (1)
 • Tilaustiedot
 • Tekniset tiedot
 • Navigointitiedot
 • Palvelun julkaisijan tiedot
 • Kolmannen osapuolen tiedot
Kohdistettu mainonta
 • Sovita mainosviestejäsi tarpeitasi ja tottumuksiasi erityisesti sivustolla
Suostumus (evästeet)
 • Tekniset tiedot
 • Navigointitiedot
Käyttäjäkokemus
 • Mukauta sivustokokemuksesi tarpeidesi ja tapojen mukaan
 • Nopeuta navigointiasi sivustolla
Suostumus (evästeet)
 • Tekniset tiedot
 • Navigointitiedot
Geolocation
 • Tarjoa hakutyökalu lähimpään asennusasemaan sijaintiisi
suostumus
 • Maantieteelliset tiedot
tilasto
 • Suorittaa ja analysoida tilastollisia tutkimuksia
Oikeutettu etu (2) ja suostumus (eväste)
 • Tilaustiedot
 • Tekniset tiedot
 • Navigointitiedot
Laatu
 • Analysoi Sivuston käytön tekniset ongelmat
 • Tunnista poikkeamat tietojärjestelmässä
Oikeutettu etu (3)
 • Tekniset tiedot
 • Navigointitiedot
petos
 • Tunnista väärennökset ja teknologiset petokset
Oikeutettu etu (4)
 • Tilaustiedot
 • Tekniset tiedot
 • Navigointitiedot

(1) Oikeudellinen etu on RGPD: n johdanto-osan 47 kappaleessa mainittu käsite, jonka mukaan " Henkilötietojen käsittelyä etsintää varten voidaan katsoa tehdyksi oikeutetun edun täyttämiseksi ". Tämä oikeutettu etu koskee säännöllisen liikesuhteen ylläpitämistä Sinun kanssa.

(2) AD Tyresin oikeutettu etu on itsearviointi ja parantaminen tilastollisen työkalun avulla.

(3) AD Renkaiden oikeutettu etu on palvelun laadun varmistaminen.

(4) AD Tyresin oikeutettu etu on petosten estäminen.

7. Kuinka kauan tietoja säilytetään?

AD-renkailla on tarkoitus säilyttää tietojasi sellaisessa muodossa, että tunnistustasi ei kestäisi pidempään kuin ne tarpeellisina, joita varten ne on käsitelty.

Alla olevassa taulukossa on kunkin tietotyypin säilytysaika, riippuen käsittelystä, jota käytetään.

data hoito Voimassaoloaika (1) Väliaikaisen arkistoinnin kestoaika (2)
Tilaustiedot tilata 5 vuotta viimeisestä tilauksesta n / a
Myyntipalvelun jälkeen 5 vuotta viimeisestä tilauksesta n / a
Asiakastili 5 vuotta viimeisestä kirjautumisesta asiakastilille
tai
Ennen suostumuksen peruuttamista, jos se tapahtuu ennen
n / a
tiedote Ennen kuin lopetat tilauksen n / a
AD Renkaiden kaupalliset tarjoukset 2 vuotta viimeisestä tilauksesta n / a
tilastollinen 5 vuotta viimeisestä tilauksesta 10 vuotta asiaankuuluvien tietojen keräämisestä
petos n / a 10 vuotta asiaankuuluvien tietojen keräämisestä
Pankkitiedot
(ilman LVI)
liiketoimi Ennen kuin tilaus maksetaan kokonaisuudessaan n / a
Maksupyynnöt n / a 13 kuukautta veloituspäivästä
tai
Viivästyskorkoa 15 kuukautta
Myyntipalvelun jälkeen Ajanjakson päättyessä, jona AD Tyres sitoutuu palauttamaan sinulle tilauksen (mukaan lukien peruutusaika tai tilauksen peruutuskausi) n / a
Asiakastili 5 vuotta viimeisestä kirjautumisesta asiakastilille
tai
Ennen suostumuksen peruuttamista, jos se tapahtuu ennen
tai
Kunnes pankkitilitietojen voimassaolo päättyy, jos se tapahtuu ennen
n / a
Tekniset tiedot AD-renkaiden kaupallinen tarjous Katso Evästeet n / a
Kohdistetut mainokset
Käyttäjäkokemus
Laatu
tilasto
petos n / a Katso Evästeet
Navigointitiedot AD-renkaiden kaupallinen tarjous Katso Evästeet n / a
Kohdistetut mainokset
Käyttäjäkokemus
Laatu
tilasto
petos n / a Katso Evästeet
Maantieteelliset tiedot Geolocation Aika, joka tarvitaan lähimpään keräysasemaan n / a
Palvelun julkaisijan tiedot AD Renkaiden kaupalliset tarjoukset 2 vuotta kokoelmasta n / a
Kolmannen osapuolen tiedot AD Renkaiden kaupalliset tarjoukset 2 vuotta kokoelmasta n / a

(1) Aktiivinen tietokannan säilyttäminen koostuu kyseisten tietojen säilyttämisestä kyseisessä hoidossa käytettävään tietokantaan.

(2) Väliaikainen arkistointi on Tietojen tallentaminen rajoitetuissa käyttöolosuhteissa (i) joko aktiivisessa tietokannassa erillisessä arkistotietokannassa ja rajoitettu pääsy vain niille, joilla on kiinnostusta siihen. (ii) aktiivisessa tietokannassa edellyttäen, että arkistoidut tiedot erotetaan loogisella erotuksella (käyttöoikeuksien ja oikeuksien hallinnointi), jotta ne eivät ole päässeet yksityishenkilöille, jotka eivät ole enää kiinnostuneita käsittelemään niitä.

8. Mitkä tietosi ovat jaettuja?

AD Tyres voivat jakaa joitain tietojasi muiden jäljempänä mainittujen yksiköiden kanssa. Joka tapauksessa AD Tyres jakavat nämä tiedot vain siinä määrin kuin ne ovat ehdottoman välttämättöminä, jotta varmistetaan AD-renkaiden tietojen käsittelyn tarkoitus tai varmistetaan tämän vastaanottajan määrittelemä täsmällinen ja oikeutettu tarkoitus.

AD-renkaiden alihankkijat

AD Tyres tarvitaan jakamaan osa tietosi alihankkijoilleen, jotka toimivat erityisesti tuotteidensa toimittamisen yhteydessä. Tietojen jakaminen näiden yksiköiden kanssa tarvitaan tilauksesi suorittamiseen. AD Tyres jakaa vain ne tiedot, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä sen alihankkijoille uskotun tehtävän suorittamiseksi sen jälkeen, kun sopimus on taattu heille korkeatasoiset sitoumukset kuin tämän peruskirjan mukaiset tietosi suojaavat.

Ryhmän yksiköt, joihin kuuluu AD Tyres

AD Tyres tarvitaan jakamaan tietyt tietosi muiden ryhmien kanssa, joille AD Tyres kuuluu, jotta voit tietää paremmin. Näihin muihin yhteisöihin sovelletaan samanlaisia ​​sitoumuksia kuin AD Renkaiden tietosuoja.

Kolmannen osapuolen palvelun julkaisijat

AD Tyres on velvollinen jakamaan joitain Omat Tietosi kolmannen osapuolen palveluiden kustantajilla, joita käytetään AD Tyres -tuotteiden toimittamisen yhteydessä Sivuston kautta (sosiaalisen median julkaisijat, tietoyhteiskunnan palvelut, isännöintipalvelujen tarjoajat jne.). Tietojen jakaminen näiden julkaisijoiden kanssa edellyttää asianomaisten kolmannen osapuolen palveluiden toimintaa. AD Tyres jakavat vain nämä kolmannen osapuolen palveluiden käytön ehdottoman välttämättömät tiedot. AD Tyres pyytää sinua tutustumaan kunkin toimittajan tietosuojakäytäntöön.

Poikkeukselliset tapaukset

AD Renkaita voidaan vaatia jakamaan tietosi poikkeuksellisesti seuraavissa tapauksissa: i) sulautuman yhteydessä kaikkien ADR-renkaiden osittainen hankkiminen, omaisuuden luovutus tai muu vastaava toimenpide ii) jos tällainen jako on lain mukaan säädetty, toimivaltainen oikeus- tai hallintoviranomainen on toimivaltainen; tai iii) suojata henkilön oikeuksia ja / tai turvallisuutta, estää tai ryhtyä toimiin laittomien tai väitetysti laittomien toimien johdosta tai puolustaa AD Site -renkaiden oikeuksia, omaisuutta ja turvallisuutta; (iv) toteuttamaan ja takaamaan AD Rengsten sitoumukset, jotka olette kiinnostuneita tämän peruskirjan yhteydessä.

9. Ovatko tietosi siirretty Euroopan unionin ulkopuolelle?

Tietoja käsitellään ja säilytetään pääasiassa Maltan alueella, joka kuuluu Euroopan unioniin.

Andorran ruhtinaskunnan alueelle, siis Euroopan unionin ulkopuolelle, sijoittuneella AD Tyres -yhtiöllä on kuitenkin oltava pääsy näihin tietoihin.

Euroopan komissio ilmoittaa 19. lokakuuta 2010 päivätyllä päätöksellään, että Andorran katsotaan takaavan riittävän suojan Euroopan unionista siirretyille henkilötiedoille.

Sitä paitsi AD Tyres ei voi sulkea pois mahdollisuutta, että tietoja siirretään muille Euroopan unionin (EU) ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella sijaitseville alueille ja erityisesti alueille, joilla henkilötietojen suojan taso on alhaisempi kuin Euroopan unionissa.

Jälkimmäisessä tapauksessa AD Tyres sitoutuu tarkastamaan toimenpiteiden olemassaolon tai ryhtymään tarvittaviin tietojen riittävän suojan varmistaviin toimenpiteisiin, kuten:

 • Euroopan komission päätös tietosuojan riittävyydestä kyseisen maan osalta;
 • Euroopan komission vakiosopimuslausekkeet tai valvontaviranomaisen hyväksymät vakiosopimuslausekkeet, joihin vastaanottaja suostuu;
 • yritysten sisäiset säännöt;
 • hyväksytyt käytännesäännöt tai hyväksytty sertifiointimekanismi (mukaan lukien EU:n ulkopuolisen vastaanottajan sitova ja täytäntöönpanokelpoinen sitoumus soveltaa asianmukaisia suojatoimia);
 • hallinnollinen järjestely tai oikeudellisesti sitova ja täytäntöönpanokelpoinen viranomaisten välisen yhteistyön mahdollistavaksi laadittu teksti.

10. Kuinka tietosi suojataan?

AD Tyres on toteuttanut asianmukaiset fyysiset, tekniset, hallinnolliset ja organisatoriset turvatoimenpiteet tietosi suojaamiseksi luvattomalta käytöltä, käytöstä, menetykseltä, vahingossa tapahtuvalta tuhoutumiselta, vahingoittumiselta, varkauksilta tai luvattomalta tai laittomalta levittämiseltä.

Jatkuvista ponnisteluista huolimatta AD Tyres ei voi sitoutua takaamaan tietosi turvallisuuden kannalta, ja kehottaa sinua ilmoittamaan kaikista edellä mainituista vaikeuksista, joista sinulla olisi tietoja.

Voit tehdä niin helpommin yhteyttä asiakaspalveluumme joko lähettämällä sähköpostia osoitteeseen cm (a) adtyre.com tai täällä saatavilla olevan yhteydenottolomakkeen kautta.

Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA: lla ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.

11. Mitkä ovat oikeutesi?

Käytettävissä olevan lainsäädännön mukaan Sinulla on alla luetellut oikeudet tietosi:

 • oikeutta tutustua tietoihisi : tämä on mahdollisuus saada AD-renkailta jäljennös AD Rengessä käsitellyistä tiedoista ja niiden käsittelyn olennaisista ominaisuuksista (tarkoitukset, tietoluokat, vastaanottajat, säilyvyysaika, oikeutesi nämä tiedot, oikeus tehdä valituksen valvontaviranomaiselle ja tarvittaessa tietojen keräämisen lähde ja automaattisen päätöksenteon olemassaolo näiden tietojen perusteella;
 • oikeus oikaista tietosi : tämä on mahdollisuus saada AD-renkailta oikaisuasi mahdollisimman pian Sinulta, joka olisi virheellinen tai käsittelyn kannalta epätäydellinen;
 • oikeutta tietojen poistamiseen : tämä on mahdollisuus saada AD-renkailta tietojen poistaminen mahdollisimman pian jollakin seuraavista syistä:
  1. nämä tiedot eivät enää ole välttämättömiä tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai muulla tavalla käsitelty;
  2. Käyttäjä peruuttaa hyväksyntänne, johon näiden tietojen käsittely perustuu, edellyttäen, että tällaista käsittelyä ei ole muulla oikeusperustalla.
  3. Sinä vastustat näiden tietojen käsittelyä jäljempänä esitettyjen ehtojen mukaisesti sinun oikeutesi vastustaa;
  4. tietojen käsittely on lainvastaista;
  5. tiedot on poistettava, jotta ne täyttävät Euroopan unionin lainsäädännössä tai Ranskan lainsäädännössä säädetyn oikeudellisen velvoitteen, johon AD Tyres kuuluu; tai
  6. Tietoja on kerätty osana tietoyhteiskunnan palveluja lapsille.
 • oikeus vastustaa tietojen käsittelyä : tämä on mahdollisuus vastustaa tietojen käsittelyä, joka suoritetaan AD Renkaiden oikeutetun edun perusteella (mukaan lukien tämän oikeutuksen perustuva profilointi), mikäli tämä käsittely ei itse asiassa ole perusteltua AD Renkailla oikeutetuista ja pakottavista syistä, jotka etusijalle asetettaisiin etujen, oikeuksien ja vapauksien suhteen tai oikeuksien löytämiseksi, käyttämiseksi tai puolustamiseksi tuomioistuimessa.
  Sinulla on myös mahdollisuus vastustaa käsittelyä etsintätarkoituksiin (mukaan lukien profilointi, jos se liittyy tällaiseen etsintään).
  Tilastotietojen käsittelyn osalta on myös mahdollista vastustaa tällaista kohtelua erityistilanteeseen liittyvistä syistä.
 • oikeus rajoittaa tietojesi käsittelyä : tämä on mahdollisuus saada AD-renkailta Hoitoa koskeva rajoitus jossakin seuraavista tapauksista:
  1. ajanjaksolla, jolla varmistetaan tietojen tarkkuus AD-renkailla, kun kiistat näiden tietojen oikeellisuuden;
  2. Sinä vastustat tietojen poistamista laittomasta käsittelystä ja sen sijaan rajoittaa niiden käyttöä.
  3. Tiedot eivät ole enää hyödyllisiä AD-renkaille käsittelyn tarkoitusten kannalta, mutta ne ovat sinut osana oikeuksien löytämistä, käyttämistä tai puolustamista;
  4. sillä aikaa, joka on tarpeen tietää, ovatko AD-renkaiden perustellut syyt vallitsevat sinun, kun vastustat käsittelyä tällä perusteella.
 • oikeutta tietojen siirrettävyyteen : tämä on mahdollisuus saada AD-renkailta AD-renkaisiin toimitetut tiedot ADS-tyyppiseen rakenteeseen, yleisesti käytettyyn ja koneellisesti luettavissa olevaan muotoon ja siirtää nämä tiedot toiselle yksikölle (tämä siirto toimittaa Sinä tai, jos se on teknisesti mahdollista, AD Tyres) ja kun käsittely suoritetaan automaattisten prosessien avulla, perustuvat suostumukseen tai sopimukseen;
 • oikeus peruuttaa suostumuksesi : tämä on Sinulle mahdollisuus peruuttaa suostumuksesi mihinkään tietojesi käsittelyyn, joka on tehty ennakkosuostumuksesi perusteella.

Edellä mainittujen oikeuksien käyttämistä pyydetään liittymään meihin sopivaksi

 • lähettämällä sähköpostia osoitteeseen cm (a) adtyre.com
 • tai täyttämällä täällä saatavilla oleva yhteydenottolomake.

Jotta pyyntösi voidaan käsitellä mahdollisimman tehokkaasti, AD Tyres kutsuu sinut muotoilemaan sen selkeällä ja yksityiskohtaisella tavalla ja liittämään henkilökorttisi kopion.

Sinulla on myös:

 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle : tämä on mahdollisuus esittää kantelu toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa asuinpaikkasi sijaitsee, työpaikassasi tai paikassa, jossa rikkomus olisi jos olet sitä mieltä, että tietojen käsittely on teille ristiriidassa lain kanssa.

Tämän oikeuden käyttämisen helpottamiseksi alla olevassa taulukossa on jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten yhteystiedot.

jäsenvaltio Valvontaviranomainen Yhteystiedot
Saksa Bundesbauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Husarenstraße 30
53117 Bonn, Saksa
Sellainen + 49 228 997799 0; +49 228 81995 0
Fax +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
poststelle@bfdi.bund.de
http://www.bfdi.bund.de
Itävalta Österreichische Datenschutzbehörde Hohenstaufengasse 3
1010 Wien (Itävalta)
Sellainen + 43 1 531 15 202525
Fax +43 1 531 15 202690
dsb@dsb.gv.at
http://www.dsb.gv.at
Belgia Yksityisyyden suojasta Rue de la Presse 35
1000 Bryssel (Belgia)
Tällainen. + 32 2 274 48 00
Faksi +32 2 274 48 10
commission@privacycommission.be
http://www.privacycommission.be
Bulgaria Henkilötietosuojaa käsittelevä komissio 2, professori Tsvetan Lazarov blvd.
Sofia 1592 (Bulgaria)
Sellainen, + 359 2 915 3523
Faksi +359 2 915 3525
kzld@cpdp.bg
http://www.cpdp.bg
Kypros Henkilötietosuoja-asioista vastaava komission jäsen 1 Iasonos Street,
1082 Nicosia (Kypros)
PL 23378, CY-1682 Nikosia
Tällainen. + 357 22 818 456
Faksi +357 22 304 565
commissioner@dataprotection.gov.cy
http://www.dataprotection.gov.cy
Kroatia Kroatian henkilötietosuojavirasto Martićeva 14
10000 Zagreb (Kroatia)
Tällainen. + 385 1 4609 000
Fax +385 1 4609 099
azop@azop.hr tai info@azop.hr
http://www.azop.hr
Tanska Datatilsynet Borgergade 28, 5
1300 Kööpenhamina K (Tanska)
Sellainen + 45 33 1932 00
Faksi +45 33 19 32 18
dt@datatilsynet.dk
http://www.datatilsynet.dk
Espanja Agencia de Protección de Datos C / Jorge Juan, 6
Madrid 28001 (Espanja)
Tällainen. + 34 91399 6200
Fax +34 91455 5699
internacional@agpd.es
https://www.agpd.es
Viro Viron tietosuojavaltuutettu (Andmekaitse Inspektsioon) Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn (Viro)
Tällainen + 372 6274 135
Fax +372 6274 137
info@aki.ee
http://www.aki.ee/en
Suomi Oikeusasiamiehen kanslia Tietosuoja PL 315
FIN-00181 Helsinki (Suomi)
Tällainen. +358 10 3666 700
Faksi +358 10 3666 735
tietosuoja@om.fi
http://www.tietosuoja.fi/en/
la Ranska Kansallinen tietotekniikan ja vapauksien komissio - CNIL 8 rue Vivienne, CS 30223
F-75002 Pariisi, Cedex 02 (Ranska)
Tällainen. + 33 1 53 73 22 22
Faksi +33 1 53 73 22 00
n / a
http://www.cnil.fr
Kreikka Helleenien tietosuojaviranomainen Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipin Ateena
Tällainen. + 30 210 6475 600
Faksi +30 210 6475 628
contact@dpa.gr
http://www.dpa.gr/
Unkari Unkarin tietosuojavastaava Szilágyi Erzsebet fasor 22 / C
H-1125 Budapest (Unkari)
Tällainen + 36 1 3911 400
peterfalvi.attila@naih.hu
http://www.naih.hu
Irlanti Tietosuojavaltuutettu Canal House
Road Station
Portarlington
Co. Laois
Lo-Call: 1890 25 22 31
Tällainen. + 353 57 868 4800
Faksi +353 57 868 4757
info@dataprotection.ie
http://www.dataprotection.ie
Italia Takaaja suojelupalvelun henkilöstölle Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma (Italia)
Tällainen. + 39 06 69677 1
Fax +39 06 69677 785
garante@garanteprivacy.it
http://www.garanteprivacy.it
Latvia Data State Inspectorate Ohjaaja: Sign Sign Plumina
Blaumana str. 11 / 13-15
1011 Riika (Latvia)
Sellainen + 371 6722 3131
Fax +371 6722 3556
info@dvi.gov.lv
http://www.dvi.gov.lv
Liettua Valtion tietosuoja Žygimantų str. 11-6a
011042 Vilna (Liettua)
Sellainen + 370 5 279 14 45
Faksi +370 5 261 94 94
ada@ada.lt
http://www.ada.lt
Luxemburg Kansallinen tietosuojavaltuuskunta 1, Rock'n'Roll Avenue
L-4361 Esch-sur-Alzette (Luxemburg)
Tällainen. + 352 2610 60 1
Fax +352 2610 60 29
info@cnpd.lu
http://www.cnpd.lu
Malta Tietosuojavaltuutetun toimisto 2, Airways
High Street House, Sliema SLM 1549 (Malta)
Tällainen. +356 2328 7100
Faksi +356 2328 7198
commissioner.dataprotection@gov.mt
http://www.dataprotection.gov.mt
Alankomaat Authorizeit Persoonsgegevens Prins Clauslaan 60
PL 93374
2509 Den Haag / Haag (Alankomaat)
Tällainen. + 31 70 888 8500
Fax +31 70 888 8501
info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
Puola Henkilötietojen suojaa koskevan yleisen tarkastajan toimisto - GIODO ul.Stawki 2
00-193 Varsova (Puola)
Tällainen + 48 22 53 10 440
Faksi +48 22 53 10 441
kancelaria@giodo.gov.pl
desiwm@giodo.gov.pl
http://www.giodo.gov. pl
Portugali Comissão Nacional de Protecção de Dados - CNPD R. de São. Bento, 148-3 °
1200-821 Lissabon (Portugali)
Tällainen. + 351 21 392 84 00
Faksi +351 21 397 68 32
geral@cnpd.pt
http://www.cnpd.pt
Tšekin tasavalta Henkilötietosuojaa käsittelevä virasto Urad pro ochranu osobnich udaju
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7 (Tšekki)
Sellainen. + 420 234 665 111
Faksi +420 234 665 444
posti@uoou.cz
http://www.uoou.cz
Romania Henkilötietojen käsittelyn kansallinen valvontaviranomainen B-dul Magheru 28-30
Sector 1, BUCUREŞTI (Romania)
Tällainen + 40 21 252 5599
Faksi +40 21 252 5757
anspdcp@dataprotection.ro
http://www.dataprotection.ro
UK Tietosuojavaltuutettu Water Lane, Wycliffe House
Wilmslow - Cheshire SK9 5AF (Iso-Britannia)
Tällainen + 44 1625 545 745
international.team@ico.org.uk
https://ico.org.uk
slovakia Slovakian tasavallan henkilötietosuojaa käsittelevä virasto Hraničná 12 820 07 Bratislava 27 (Slovakia)
Sellainen .: + 421 2 32 31 32 14
Faksi: + 421 2 32 31 32 34
statny.dozor@pdp.gov.sk
http://www.dataprotection.gov.sk
Slovenia Komission tiedot Zaloška 59
1000 Ljubljana (Slovenia)
Sellainen + 386 1 230 9730
Fax +386 1 230 9778
gp.ip@ip-rs.si
https://www.ip-rs.si
Ruotsi Datainspektionille Drottninggatan 29
5. krs
8114
104 20 Tukholma, Ruotsi
Sellainen. + 46 8 657 6100
Fax +46 8 652 8652
datainspektionen@datainspektionen.se
http://www.datainspektionen.se

12. Miten AD Tyres keräävät tietoja alaikäisille?

AD Renkaiden sivustolla myymät tuotteet eivät ole tarkoitettu alaikäisille. Näin ollen AD Tyres ei käsittele alaikäisiä koskevia tietoja eivätkä voi olettaa, että Sivuston tai sen asiakkaiden kävijöitä koskevat tiedot koskevat suoraan tai välillisesti alaikäisiä.

13. Entä evästeet ja muut vastaavanlaiset seurantakoodit?

AD Tyres käyttää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita, jotka voivat kerätä joitain tietojasi. Nämä evästeet voivat parantaa selauskokemustasi sivustossa, antaa meille tietoa sivuston toiminnasta ja laadusta sekä edistää kohdennetun mainonnan tarjoamista.

AD Tyres kerää etukäteen suostumuksenne sivuston kotisivun banneriin ensimmäisen yhteyden aikana näihin atk-työkaluihin. AD Rengit pyytävät jälleen suostumustasi samoin edellytyksin 13 kuukauden ajanjakson päätyttyä, joka edeltää sinun suostumustasi.

AD Tyres kutsuu sinut voimakkaasti sivustonsa "Evästeet" sivulle.

14. Joitakin lisäosia sosiaalisiin verkostoihin

Sivusto käyttää kolmannen osapuolen (esim. Facebook jne.) Julkaisemia laajennuksia ja muita sosiaalisen verkostoitumisen ominaisuuksia.

Jos olet vuorovaikutuksessa plug-inien kautta (esim. Klikkaamalla "Like" tai "Jaa" -painiketta) jotkin tietosi (mukaan lukien tekniset tiedot ja navigointitiedot) lähetetään ja tallennetaan palvelimelle. joka käyttää kyseistä sosiaalista verkostoa. Tämän kolmannen osapuolen yritys käsittelee nämä tiedot sen ehtojen mukaisesti ja tilisi avaaminen tässä sosiaalisessa verkostossa.

Jos et halua, että kolmannen osapuolen yritys, joka ylläpitää sosiaalista verkostoa, yhdistää Sivuston kautta kerätyt tiedot avoimeen käyttäjätiliin kyseisessä sosiaalisessa verkossa, sinun on kirjauduttava ulos sosiaalisesta verkostosta ennen sivuston vierailua.

Joka tapauksessa tällaisten laajennusten tai painikkeiden käyttöä hallinnoivat nämä kolmannen osapuolen sosiaalisen median julkaisijat, ja niitä säännellään yksinomaan sellaisten ehtojen mukaisesti, jotka sitovat sinut sosiaalisen verkoston jäseneksi. Kutsumme teitä lukemaan nämä kolmannen osapuolen sosiaalisen median julkaisijoiden soveltamat ehdot.

15. Joitakin geolokaation lisäosia

AD Tyres käyttää selaimen ja / tai laitteen, jolla vierailet sivustolla, kerättyjä sijaintitietoja.

Pääsy näiden tietojen tuloksiin näiden työkalujen asettamisesta. AD Tyres Pyytää sinua tutustumaan näiden työkalujen toimittajien tietosuojakäytäntöön (tai niihin liittyvään asiakirjaan) ja / tai muuttamaan näiden työkalujen asetuksia ennen sivuston kuulemista, jos et halua, että AD Tyres käsittelee Geolocationin tietoja.

16. Mitkä ovat ulkoisen linkin aktivoinnin seuraukset

AD Tyres -verkkosivusto voi tarjota sinulle ulkoisia hypertekstilinkkejä, jotka ohjaavat sinut muihin verkkosivustoihin tai teknisiin välineisiin. Pääsy näihin sisältöihin ulkoistamisen aktivoinnilla ei enää kuulu tämän peruskirjan piiriin. Sinua kehotetaan siis tutustumaan näiden sisällön kustantajan tietosuojan käyttämiin käytäntöihin. AD Tyres ei ole millään tavoin vastuussa näiden tietojen keräämisestä tai käsittelystä.

17. Kuinka ilmoitat perusoikeuskirjan muutoksista?

AD-renkaita vaaditaan tämän peruskirjan muuttamiseksi määräajoin, jotta otettaisiin huomioon tietosi suojaavan lainsäädännön muutokset.

AD Tyres ilmoittaa sinulle mahdollisista muutoksista tai päivityksistä sähköpostiosoitteesi lähettämällä ilmoituksella ja / tai sivustolla näkyvästä ilmoituksesta.

18. Miten ottaa yhteyttä?

AD Tyres on käytettävissäsi vastaamaan kaikkiin tähän peruskirjaan liittyvistä kysymyksistänne.

Voit ottaa meihin yhteyttä kutsua sinut mukaan:

 • lähettämällä sähköpostia osoitteeseen cm (a) adtyre.com
 • tai täyttämällä täällä saatavilla oleva yhteydenottolomake .
LiveChat
Whatsapp Messenger
LiveChat