1. Yleiset periaatteet
 2. Mikä on isolla alkukirjaimella kirjoitettujen termien määritelmä?
 3. Mikä on peruskirjan tarkoitus?
 4. Mitä tietoja kerätään?
 5. Miksi tietojasi käytetään?
 6. Kuinka kauan tietojasi säilytetään?
 7. Kenen kanssa tietojasi jaetaan?
 8. Siirretäänkö tietojasi Euroopan unionin ulkopuolelle?
 9. Miten tietosi on suojattu?
 10. Mitkä ovat oikeutesi?
 11. Miten AD Tyres kerää tietoja alaikäisistä?
 12. Entä evästeet ja vastaavat seurantatekniikat?
 13. Miten sinulle ilmoitetaan peruskirjaan tehtävistä muutoksista?
 14. Miten meihin voi ottaa yhteyttä?

1. YLEISET PERIAATTEET

AD Tyres International SLU on Andorran lainsäädännön mukainen osakeyhtiö, jonka pääoma on 1 000 000 euroa, joka on rekisteröity Andorran kauppa- ja yhtiörekisteriin numerolla 16339 ja jonka kotipaikka on C. Prat de la Creu, 59-65, ANDORRA LA VELLA (Andorran ruhtinaskunta), sähköposti: dpo@adtyre.com, puhelin: +376 810 888, (jäljempänä 'AD Tyres'), joka harjoittaa sähköistä kaupankäyntiä, tarjoaa renkaiden ja niihin liittyvien tuotteiden myyntiä verkkosivuston https://www.1001renkaat.com/ (jäljempänä 'Sivusto') kautta.

Tämän toiminnan puitteissa AD Tyres voi kerätä verkossa tai puhelimitse tietoja, jotka suoraan tai epäsuorasti yksilöivät asiakkaita, sivuston käyttäjiä tai kolmansia osapuolia (jäljempänä "rekisteröidyt" tai "sinä"), ja suorittaa yhden tai useamman käsittelyn näistä tiedoista. AD Tyres ei koskaan kerää rekisteröityjen tietoja epäsuorasti eli kolmannen osapuolen lähteestä.

AD Tyres, jonka yhteystiedot on mainittu edellä, on vastuussa tietojen käsittelystä siltä osin kuin se määrittää käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

Tiettyjen pankkitietojen osalta AD Tyres jakaa käsittelyvastuun GoCardless SAS:n kanssa, joka on Pariisin kaupparekisteriin numerolla 834422180 rekisteröity yksinkertaistettu osakeyhtiö, jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa 7 rue de Madrid, Pariisi (75008). Lisätietoja siitä, miten GoCardless käsittelee pankkitietojasi ja tietosuojaoikeuksiasi, on saatavilla täällä.

Mitä tulee tiettyihin evästeiden keräämiin selaustietoihin, AD Tyres jakaa vastuun niiden käsittelystä kolmansien osapuolten kanssa, joiden luettelo ja lisätietoja on evästesivulla.

AD Tyres on nimittänyt tietosuojavastaavan 27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (jäljempänä "GDPR") 37 artiklan mukaisesti, jonka yhteystiedot ovat dpo@adtyre.com.

AD Tyresin keräämiä tietoja käsittelee erityisesti Maltan alueelle sijoittautunut AD Tyresin sivuliike, AD TYRES INTERNATIONAL EU, joka on rekisteröity numerolla OC 1277 ja jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Nämä tietojenkäsittelyt katsotaan näin ollen suoritetuiksi Euroopan unionin alueella yleisen tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 22 kappaleen ja 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja niihin sovelletaan tätä lainsäädäntöä.

Lisäksi tietojen käsittelyyn sovelletaan myös Maltan vuoden 2018 tietosuojalakia (Cap 586) kyseisen lain 4 §:n 2 momentin a kohdan nojalla.

Sinua pyydetään lukemaan tämä tietosuojakäytäntö (jäljempänä "käytäntö") huolellisesti ja ottamaan huomioon sen sisältö.

2. MIKÄ ON ISOLLA ALKUKIRJAIMELLA KIRJOITETTUJEN TERMIEN MÄÄRITELMÄ?

Suurella alkukirjaimella alkavilla sanoilla tai ilmauksilla on jäljempänä määritelty määritelmä.

AD Renkaat
tarkoittaa 1 artiklan ensimmäisessä kohdassa mainittua yritystä.
Peruskirja
on 1 artiklassa tarkoitettu määritelmä.
Asiakastili
on tili, jonka kuka tahansa asiakas voi luoda https://www.1001renkaat.com/oma-tilini/-sivulta.
Tiedot
'henkilötiedoilla' kaikkia henkilötietoja eli kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevalla henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka voidaan suoraan tai välillisesti tunnistaa erityisesti tunnisteen, kuten nimen, tunnistenumeron, sijaintitietojen, verkkotunnisteen tai yhden tai useamman fyysiseen, fysiologiseen, geneettiseen, psyykkiseen, taloudelliseen, kulttuuriseen tai sosiaaliseen identiteettiin liittyvän tekijän perusteella.
Pankkitiedot
on 4 artiklassa tarkoitettu määritelmä.
Tilaustiedot
on 4 artiklassa tarkoitettu määritelmä.
Navigointitiedot
on 4 artiklassa tarkoitettu määritelmä.
Tekniset tiedot
on 4 artiklassa tarkoitettu määritelmä.
Asianomainen henkilö(t)
on 1 artiklassa tarkoitettu määritelmä.
Tuote(t)
tarkoittaa renkaita tai niihin liittyviä tuotteita (vanteet, ketjut jne.), joita AD Tyres tarjoaa myyntiin sivustolla.
GDPR
on 1 artiklassa tarkoitettu määritelmä.
Verkkosivusto
on 1 artiklassa tarkoitettu määritelmä.
Hoito(t)
tarkoitetaan kaikkia automaattisia prosesseja käyttäen tai ilman niitä suoritettuja ja tietoihin sovellettavia toimintoja tai toimintojen kokonaisuuksia, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, tallentamista, mukauttamista tai muuttamista, louhintaa, kyselyä, käyttöä, välittämistä, levittämistä tai muuta saataville asettamista, yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.
Sinä
on 1 artiklassa tarkoitettu määritelmä.

3. MIKÄ ON PERUSKIRJAN TARKOITUS?

Tämä tietosuojakäytäntö annetaan sinulle tietojesi keräämisen yhteydessä, jotta AD Tyresin suorittama tietojesi käsittely olisi täysin läpinäkyvää tarjoamalla tiivistä, helposti saatavilla olevaa ja helposti ymmärrettävää tietoa, joka on muotoiltu selkein ja yksinkertaisin termein.

Jos jokin näistä tiedoista ei ole riittävän selkeä, pyydämme sinua ottamaan meihin yhteyttä haluamallasi tavalla joko lähettämällä sähköpostia osoitteeseen dpo@adtyre.com tai käyttämällä täältä löytyvää yhteydenottolomaketta.

Peruskirjaa sovelletaan tietoihin, joita AD Tyres kerää ja käsittelee seuraavien toimintojen yhteydessä ja joiden osalta AD Tyres on rekisterinpitäjä:

 • Sivuston käyttösi, mukaan lukien sivuston selaaminen;
 • Asiakastilisi luominen ja käyttö Sivuston kautta;
 • AD Tyresin tarjoamien tuotteiden ostaminen Sivuston kautta; tai
 • kaikki yhteydenotot asiakaspalveluun.

Tätä käytäntöä ei sovelleta muuhun tietojenkäsittelyyn, joka suoritetaan muussa kuin edellä kuvatussa yhteydessä ja jonka osalta AD Tyres ei ole rekisterinpitäjä.

4. MITÄ TIETOJA KERÄTÄÄN?

AD TYRESIN NIMENOMAISESTA PYYNNÖSTÄ KERÄTYT TIEDOT

AD Tyres pyytää nimenomaisesti keräämään tietojasi eri aikoina ja erityisesti :

 • Sivuston käyttö;
 • tilauksen tekeminen Sivustolla;
 • Asiakastilin luominen Sivustolla; tai
 • kaikki yhteydenotot asiakaspalveluun.

Kerätyt tiedot (jäljempänä 'tilaustiedot ') koostuvat erityisesti seuraavista:

 • Etunimesi ;
 • Nimesi ;
 • Syntymäaika ;
 • Postiosoitteesi ;
 • Sähköpostiosoitteesi ;
 • Puhelinnumerosi ;
 • Maasi ;
 • Yhteisön sisäinen alv-numerosi.

Maksutarkoituksia varten nämä nimenomaisesta pyynnöstämme kerätyt tiedot (jäljempänä "pankkitiedot ") koostuvat luottokorttisi numerosta, voimassaolopäivästä ja CVC-tunnuksesta (tai kortin kääntöpuolella olevasta visuaalisesta salakirjoituksesta), jotka välitetään maksupalveluntarjoajille: Checkout.com, Hipay tai Braintree.

Paypal-palveluntarjoajan suorittaman maksun osalta tämä yritys kerää pankkitiedot suoraan sinulta, kun luot tilisi. Paypal-yritys on tämän jälkeen yksin vastuussa näiden tietojen käsittelystä.

Käytämme GoCardlessia suoraveloitusten hallinnointiin IBAN-tilinumerosi kautta. Lisätietoja siitä, miten GoCardless käsittelee pankkitietojasi ja tietosuojaoikeuksiasi, on saatavilla täällä.

Tietyt tilaustiedot (etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, maa, sähköpostiosoite) ja pankkitiedot ovat välttämättömiä, jotta AD Tyresin kanssa voidaan tehdä sopimus. Näin ollen, jos et ilmoita meille näitä tietoja, et voi tehdä tilaustasi loppuun.

MAINOSRENKAIDEN AUTOMAATTISESTI KERÄÄMÄT TIEDOT

AD Tyres voi kerätä joitakin tietojasi automaattisesti laitteesi (tietokone, tabletti, matkapuhelin jne.) kautta, erityisesti verkkosivustolla liikkumisen aikana. Näitä tietoja voidaan kerätä, vaikka tilausta ei tehtäisikään. Tämä keruu suoritetaan yleensä evästeiden avulla.

Nämä tiedot (jäljempänä 'tekniset tiedot ') koostuvat erityisesti seuraavista:

 • IP-osoitteesi (laitteellesi annettu tunnistenumero, joka on osa sen Internet-yhteyttä) ;
 • MAC-osoitteesi (verkkokorttiin tai verkkoliitäntään tallennettu fyysinen tunnistenumero) ;
 • IMEI-numerosi (matkapuhelimesi tunnistenumero) ;
 • laitteesi käyttöjärjestelmä (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS jne.);
 • Matkapuhelinoperaattorisi ;
 • Internet-palveluntarjoajasi ;
 • käyttämäsi selain (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox jne.); tai
 • laitteesi käyttämä aikavyöhyke.

Laitteesi kautta automaattisesti kerätyt tiedot koostuvat myös selaamistasi koskevista tiedoista (jäljempänä "selaustiedot "), kuten:

 • sivut, joilla olet vieraillut;
 • vierailunne päivämäärä ;
 • kullakin sivulla käytetyn ajan;
 • aktivoimasi linkit;
 • kuulemasi tarjoukset;
 • etsimäsi tuotteet;
 • tekemäsi tilaukset; tai
 • Tuotteiden kulutustottumuksesi.

5. MIKSI TIETOJASI KÄYTETÄÄN?

Henkilötietoja voidaan käsitellä vain, jos käsittely perustuu :

 • yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu oikeudellinen peruste (suostumus, sopimuksen täyttäminen, lakisääteisen velvoitteen noudattaminen, elintärkeiden etujen turvaaminen, yleisen edun mukainen tehtävä tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu); ja
 • rekisterinpitäjän määrittelemä ( t) nimenomainen ( t) oikeutettu (t) tarkoitus( t).

Alla olevassa taulukossa luetellaan AD Tyresin suorittama käsittely sekä kunkin käsittelyn tarkoitus, oikeudellinen peruste ja asianomaiset tiedot.

Tilauksen tiedot
Hoidon nimi Tavoitteet Oikeudellinen perustelu Asianomaiset tiedot
Tilaaminen
 • vastaamaan kaikkiin tilausta koskeviin pyyntöihisi.
 • ottaa huomioon ja toteuttaa tilauksesi
 • Toimituksen ja mahdollisen kokoonpanon suorittaminen.
Sopimus
 • Tilaustiedot
Luottokortilla suoritettava yksittäinen maksutapahtuma
 • Suorita tilauksesi maksu
 • Hylättyjen pankkitapahtumien hallinta
Sopimus
 • Pankkitiedot (CB)
Tulevien hankintojen helpottaminen
 • Tallenna pankkitiedot helpottaaksesi tulevia ostoksia
Suostumus
 • Pankkitiedot (CB)
SEPA-suoraveloitus
 • IBAN-tilinumerosi lähettäminen GoCardless-palveluntarjoajalle
Sopimus
 • Pankin tiedot (IBAN)
Maksupyynnöt
 • käsitellä tilauksen maksamiseen käytetyn luottokortin haltijan mahdolliset valitukset.
Sopimus
 • Pankkitiedot
Myynnin jälkeinen palvelu
 • Valitusten hallinta
 • ilmoittaa peruskirjan tai yleisten myyntiehtojen muuttamisesta
 • Asiakassuhteiden hoitaminen (pyynnöt, kommentit ja ehdotukset) tilauksen jälkeen.
 • Palautusten hallinnointi
Sopimus
 • Tilaustiedot
 • Pankkitiedot
Asiakastili
 • Helpottaaksemme myöhempiä tilauksiasi välttämällä AD Tyresille jo ilmoitettujen tietojen uudelleen syöttämistä.
Suostumus
Uutiskirje (mukaan lukien AD Tyresin kaupalliset tarjoukset)
 • Tilaa uutiskirjeemme (mukaan lukien AD Tyresin kaupalliset tarjoukset)
Suostumus
 • Tilaustiedot (sähköpostiosoite)
AD Tyresin kaupalliset tarjoukset
 • Toteuttaa suoria markkinointikampanjoita AD Tyresin Tuotteille
 • Toteuttaa AdWords-kampanjoita AD Tyresin tuotteille
Oikeutettu etu (4)
 • Tilaustiedot
 • Tekniset Tiedot
 • Selaustiedot
 • Palveluntarjoajien Tiedot
 • Kolmansien Osapuolien Tiedot
Kohdennettu mainonta
 • Räätälöidä mainosviestimme tarpeidesi ja tottumustesi mukaan.
Suostumus (evästeet)
 • Tekniset tiedot
 • Navigointitiedot
Käyttäjäkokemus
 • Henkilökohtaistamaan sivuston käyttökokemuksesi tarpeidesi ja tottumustesi mukaan.
 • Nopeuta navigointia sivustolla
Suostumus (evästeet)
 • Tekniset tiedot
 • Navigointitiedot
Tilastot
 • Tilastollisten tutkimusten tekeminen ja analysointi
Oikeutettu etu (1) ja suostumus (eväste)
 • Tilaustiedot
 • Tekniset tiedot
 • Navigointitiedot
Laatu
 • analysoida sivuston käytössä ilmeneviä teknisiä ongelmia.
 • Tietojärjestelmän poikkeavuuksien havaitseminen
Oikeutettu etu (2)
 • Tekniset tiedot
 • Navigointitiedot
Petos
 • Väärennösten ja teknologiapetosten havaitseminen
Oikeutettu etu (3)
 • Tilaustiedot
 • Tekniset tiedot
 • Navigointitiedot

(1) AD Tyresin oikeutettu etu on pystyä arvioimaan ja parantamaan itseään tilastollisen työkalun avulla.

(2) AD Tyresin oikeutettu etu on varmistaa palvelun laatu.

(3) AD Tyresin oikeutettu etu on petosten estäminen.

(4) Oikeutettu etu on sellainen, joka mainitaan GDPR:n johdanto-osan kappaleessa (47): « Henkilötietojen käsittely myyntiedistämistarkoituksessa voidaan katsoa oikeutetun edun mukaiseksi ». Tämä oikeutettu etu sisältää erityisesti säännöllisen kauppasuhteen ylläpitämisen Teidän kanssanne.

6. KUINKA KAUAN TIETOJASI SÄILYTETÄÄN?

AD Tyres pitää kunnia-asianaan säilyttää tietosi sellaisessa muodossa, että ne voidaan tunnistaa vain niin kauan kuin on tarpeen niiden tarkoitusten kannalta, joita varten niitä käsitellään.

Alla olevassa taulukossa esitetään kunkin tietotyypin säilytysajat sen mukaan, mihin käsittelyyn tietoja käytetään.

Tiedot Hoito Säilyvyysaika aktiivisessa pohjassa (1) Välivarastointiaika (2)
Tilaustiedot Tilaaminen 3 vuotta viimeisestä tilauksesta n/a*
Myynnin jälkeinen palvelu 3 vuotta viimeisestä tilauksesta Ei sovelleta
AD TYRESin kaupalliset tarjoukset 2 vuotta viimeisestä tilauksesta n/a
Asiakastili 3 vuotta asiakastilin viimeisestä liittymästä tai suostumuksen peruuttamiseen asti, jos se tapahtuu aikaisemmin. Ei sovelleta
Uutiskirje Kunnes peruutat tilauksen tai 3 vuotta viimeisestä kirjautumisesta asiakastilille, jos tämä on aikaisemmin. Ei sovelleta
Tilastot 3 vuotta viimeisestä tilauksesta Ei sovelleta
Petos Ei sovelleta 5 vuotta kyseisten tietojen keräämisestä
Pankkitiedot (3) Transaktio (CB) Kunnes tilaus on maksettu kokonaisuudessaan Ei sovelleta
Maksupyynnöt Ei sovelleta 13 kuukautta veloituspäivästä
tai
15 kuukautta, jos maksu on lykätty
Myynnin jälkeinen palvelu Sen ajanjakson päättymiseen saakka, jonka AD Tyres sitoutuu korvaamaan sinulle tilauksen (erityisesti peruuttamisajan tai tilauksen peruuttamisajan). Ei sovelleta
SEPA-suoraveloitus (IBAN) IBAN-tilinumeron GoCardlessille lähettämisen ajankohta. Ei sovelleta
Myöhempien ostojen helpottaminen (CB) Kunnes suostumus peruutetaan tai pankkikortin voimassaoloaika päättyy, jos tämä tapahtuu aikaisemmin. Ei sovelleta
Tekniset tiedot Kohdennettu mainonta Katso Evästeet Ei sovelleta
Käyttäjäkokemus
Laatu
AD Tyresin kaupallinen tarjous
Tilastot
Petos
Navigointitiedot Kohdennettu mainonta Katso Evästeet Ei sovelleta
Käyttäjäkokemus
AD Tyresin kaupallinen tarjous
Laatu
Tilastot
Petos

*n/a tarkoittaa ei sovellettavissa.

(1) Aktiivisella tallennuksella tarkoitetaan kyseisten tietojen tallentamista tietokantaan, jota käytetään kyseiseen käsittelyyn.

(2) Väliarkistointi tarkoittaa tietojen säilyttämistä rajoitetun käyttöoikeuden alaisena i) joko erityisessä arkistokannassa, joka on erillään aktiivisesta tietokannasta ja johon pääsy on rajoitettu vain niihin henkilöihin, joiden on tehtävässään syytä tietää niistä, ii) tai aktiivisessa tietokannassa edellyttäen, että arkistoidut tiedot on eristetty loogisesti (käyttöoikeuksien ja -valtuuksien hallinnointi) siten, että ne eivät ole sellaisten henkilöiden saatavilla, joiden etua niiden käsittely ei enää koske.

(3) AD Tyres ei koskaan säilytä pankkitietoja, vaan sen maksukumppanit (Checkout.com, Hipay, Braintree, Gocardless tapauksesta riippuen).

7. KENEN KANSSA TIETOJASI JAETAAN?

AD Tyres voi jakaa joitakin tietojasi muiden alla mainittujen tahojen kanssa. Joka tapauksessa AD Tyres jakaa näitä tietoja vain siinä määrin kuin on ehdottoman välttämätöntä AD Tyresin suorittaman tietojesi käsittelyn tarkoituksen (tarkoitusten) varmistamiseksi tai tämän vastaanottajan määrittelemien täsmällisten ja laillisten tarkoitusten varmistamiseksi.

SEN KONSERNIN YKSIKÖT, JOHON AD TYRES KUULUU.

AD Tyres voi jakaa joitakin tietojasi muiden AD Tyres -konserniin kuuluvien yksiköiden kanssa, jotta voimme tuntea sinut paremmin. Näihin muihin yksiköihin sovelletaan samankaltaisia sitoumuksia kuin AD Tyresin sitoumuksia tietojesi suojaamiseksi.

ALIHANKKIJAT JA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN PALVELUNTARJOAJAT

AD Tyres voi jakaa joitakin tietojasi alihankkijoiden ja/tai kolmansien osapuolien palveluntarjoajien kanssa, joita käytetään AD Tyresin tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen Sivuston kautta. Tietojesi jakaminen näiden tahojen kanssa on tarpeen tilauksesi toteuttamiseksi. AD Tyres jakaa vain ne tiedot, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä näille yksiköille annetun tehtävän suorittamiseksi sen jälkeen, kun se on sopimuksin varmistanut, että näiden yksikköjen sitoumukset ovat yhtä korkeat kuin tässä peruskirjassa annetut sitoumukset tietojesi suojelun osalta.

Näitä ovat pääasiassa seuraavat tahot:

 • GROUPE CONSEIL ET GESTION (teknologian ulkoistaminen)
 • OVH (verkkosivujen hosting)
 • HOTJAR (analyyttinen eväste)
 • GOOGLE (mainoseväste)
 • MICROSOFT (mainoseväste)
 • CHECKOUT.COM (maksupalvelujen tarjoaja)
 • HIPAY (maksupalveluntarjoaja)
 • BRAINTREE (maksupalveluntarjoaja)
 • GOCARDLESS (maksupalveluntarjoaja)
 • PAYPAL (maksupalveluntarjoaja)
 • DPD (jakelupalvelun tarjoaja)
 • GLS (toimituspalvelujen tarjoaja)
 • UPS (jakelupalvelujen tarjoaja)
 • DHL (jakelupalvelujen tarjoaja)
 • SEUR (toimituspalvelujen tarjoaja)
 • CHRONOPOST (toimituspalvelujen tarjoaja)
 • BOOMERANG (toimituspalvelujen tarjoaja)
 • TNT (jakelupalvelujen tarjoaja)

Nämä ovat myös kumppanikorjaamoja, joiden luettelo löytyy täältä.

POIKKEUSTAPAUKSET

AD Tyres voi poikkeuksellisesti jakaa tietojasi seuraavissa tapauksissa: (i) fuusion, AD Tyresin tai sen osan oston, omaisuuden siirron tai muun vastaavan tapahtuman yhteydessä, (ii) kun laki, asetus, toimivaltainen oikeus- tai hallintoviranomainen vaatii tällaista jakamista; tai (iii) yksilön oikeuksien ja/tai turvallisuuden suojelemiseksi, laittoman tai epäillyn laittoman toiminnan estämiseksi tai siihen liittyviin toimiin ryhtymiseksi tai AD Tyresin verkkosivuston oikeuksien, omaisuuden ja turvallisuuden puolustamiseksi; (iv) AD Tyresin tämän peruskirjan puitteissa antamien sitoumusten täyttämiseksi ja turvaamiseksi sinun etusi mukaisesti.

8. SIIRRETÄÄNKÖ TIETOJASI EUROOPAN UNIONIN ULKOPUOLELLE?

Tietojasi käsitellään ja säilytetään ensisijaisesti Maltan alueella, joka sijaitsee Euroopan unionissa.

Euroopan unionin ulkopuolella sijaitsevaan Andorran ruhtinaskuntaan sijoittautuneella AD Tyres -yrityksellä on kuitenkin pääsy näihin tietoihin.

Euroopan komissio ilmoitti 19. lokakuuta 2010 tekemällään päätöksellä, että Andorran katsotaan tarjoavan riittävän suojan tason Euroopan unionista siirretyille henkilötiedoille.

AD Tyres ei myöskään voi sulkea pois sitä, että tietojasi voidaan siirtää muille alueille Euroopan unionin (EU) ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle ja erityisesti alueille, joilla henkilötietojen suojan taso on alhaisempi kuin Euroopan unionissa.

Jälkimmäisessä tapauksessa AD Tyres sitoutuu tarkistamaan, että on olemassa toimenpiteitä tai toteuttamaan riittäviä toimenpiteitä, joilla varmistetaan tietojesi tyydyttävä suojaustaso, kuten :

 • kyseisen maan Euroopan komission tekemä riittävyyspäätös;
 • Euroopan komission vakiosopimuslausekkeet tai valvontaviranomaisen hyväksymät vakiosopimuslausekkeet, joita vastaanottaja noudattaa ja joista voit pyytää meiltä kopion, jos ne on virallisesti allekirjoitettu;
 • yrityksen sisäiset säännöt;
 • hyväksytyt käytännesäännöt tai hyväksytty sertifiointijärjestelmä (mukaan lukien EU:n ulkopuolisen vastaanottajan sitova ja täytäntöönpanokelpoinen sitoumus soveltaa asianmukaisia suojatoimia);
 • hallinnollinen järjestely tai oikeudellisesti sitova ja täytäntöönpanokelpoinen teksti, joka on tehty viranomaisten välisen yhteistyön mahdollistamiseksi.

AD Tyresin tärkeimpien yhteistyökumppaneiden osalta tietojen kohdemaat ja asianmukaiset suojatoimet ovat seuraavat.

Vastaanottajat Maa Takaukset
GCG Ranska Euroopan unioni
OVH Saksa Euroopan unioni
HOTJAR Malta Euroopan unioni
GOOGLE Yhdysvallat Vakiosopimuslauseke ja Privacy Shield -sertifiointi
MICROSOFT Yhdysvallat Vakiosopimuslauseke ja Privacy Shield -sertifiointi
CHECKOUT.COM Yhdistynyt kuningaskunta Soveltuvuuspäätös 28. kesäkuuta 2021
HIPAY Ranska Euroopan unioni
BRAINTREE Yhdysvallat Vakiosopimuslauseke ja Privacy Shield -sertifiointi
GOCARDLESS Yhdistynyt kuningaskunta Soveltuvuuspäätös 28. kesäkuuta 2021
PAYPAL Yhdysvallat Vakiosopimuslauseke ja Privacy Shield -sertifiointi
DPD Ranska Euroopan unioni
GLS Alankomaat Euroopan unioni
UPS Yhdysvallat Vakiosopimuslauseke ja Privacy Shield -sertifiointi
DHL Saksa Euroopan unioni
SEUR Espanja Euroopan unioni
CHRONOPOST Ranska Euroopan unioni
BOOMERANG Ranska Euroopan unioni
TNT Alankomaat Euroopan unioni

9. MITEN TIETOSI ON SUOJATTU?

AD Tyres on toteuttanut asianmukaiset fyysiset, tekniset, hallinnolliset ja organisatoriset turvatoimet suojatakseen tietojasi luvattomalta tai laittomalta pääsyltä, käytöltä, häviämiseltä, vahingossa tapahtuvalta tuhoutumiselta, vahingoittumiselta, varkaudelta tai levittämiseltä.

Jatkuvista ponnisteluistaan huolimatta AD Tyres ei voi taata tulosta tietojesi turvallisuuden osalta ja kehottaa sinua ilmoittamaan kaikista tietoisiksi tulleista ongelmista.

Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluun lähettämällä sähköpostia osoitteeseen dpo@adtyre.com tai käyttämällä tästä löytyvää yhteydenottolomaketta.

Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja tähän palveluun sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja.

10. MITKÄ OVAT OIKEUTESI?

Sinulla on voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti alla luetellut tietojasi koskevat oikeudet:

 • oikeus tutustua tietoihinne:

  Tämä tarkoittaa, että sinulla on mahdollisuus saada AD Tyresiltä vahvistus siitä, että sinua koskevia tietoja käsitellään tai ei käsitellä, sekä saada pääsy kyseisiin tietoihin ja seuraaviin tietoihin: käyttötarkoitukset, tietoluokat, vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, säilytysaika tai sen määrittämisperusteet, näitä tietoja koskevat oikeutesi, oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja tarvittaessa tietojen keruun lähde ja automaattisen päätöksenteon olemassaolo näiden tietojen perusteella.

  Jos tietojasi siirretään kolmanteen maahan tai kansainväliselle organisaatiolle, sinulla on myös oikeus saada tietoa kyseiseen siirtoon liittyvistä asianmukaisista suojatoimista.

  AD Tyres antaa sinulle tiedonsaantioikeuden mukaisesti kopion tiedoista ja voi periä kohtuullisen hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun pyytämistäsi lisäkopioista. Jos teet pyynnön sähköisesti, tiedot toimitetaan yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa, ellet toisin pyydä.

 • oikeus oikaista tietosi:

  sinulla on mahdollisuus pyytää AD Tyresiltä mahdollisimman pian oikaisemaan tietosi, jotka ovat epätarkkoja tai käsittelyn tarkoitukset huomioon ottaen puutteellisia (voit antaa tätä tarkoitusta varten lisäilmoituksen);

 • oikeus poistaa tietosi:

  Sinulla on mahdollisuus pyytää AD Tyres -yhtiötä poistamaan tietosi mahdollisimman pian jostain seuraavista syistä.

  • tällaisia tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin, tai niitä käsitellään muulla tavalla;
  • peruutat suostumuksesi, johon tällaisten tietojen käsittely perustuu, edellyttäen, että käsittelylle ei ole muuta oikeusperustaa;
  • Vastustat näiden tietojen käsittelyä jäljempänä määritellyin edellytyksin, jotka koskevat vastustamisoikeuttasi;
  • tietoja on käsitelty laittomasti ;
  • tiedot on poistettava AD Tyresin lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; tai
  • Tiedot kerättiin lapsille tarjottavien tietoyhteiskunnan palvelujen yhteydessä.

  Jos AD Tyres on julkistanut poistettavaksi pyydetyt tiedot, on toteutettava kohtuulliset toimenpiteet, käytettävissä oleva tekniikka ja toteutuskustannukset huomioon ottaen, mukaan lukien tekniset toimenpiteet, jotta näitä tietoja käsitteleville rekisterinpitäjille ilmoitetaan, että olet pyytänyt, että ne poistavat kaikki linkit näihin tietoihin tai niiden kopiot tai jäljennökset.

  Tätä oikeutta tietojen poistamiseen ei sovelleta siltä osin kuin käsittely on välttämätöntä:

  • sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttäminen;
  • unionin oikeudessa tai sen jäsenvaltion lainsäädännössä, jota rekisterinpitäjä soveltaa, säädetyn käsittelyä edellyttävän oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi tai yleisen edun vuoksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi suoritettavan tehtävän suorittamiseksi;
  • kansanterveyden alalla yleisen edun vuoksi;
  • yleisen edun mukaisiin arkistointitarkoituksiin, tieteellisiin tai historiallisiin tutkimustarkoituksiin tai tilastollisiin tarkoituksiin, jos oikeus tietojen poistamiseen todennäköisesti tekee mahdottomaksi tai vaarantaa vakavasti tällaisen käsittelyn tarkoituksen saavuttamisen; tai
  • oikeudellisten vaateiden laatiminen, esittäminen tai puolustaminen.
 • oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä:

  Tämä koskee mahdollisuutta vastustaa AD Tyresin oikeutetun edun perusteella suorittamaa tietojesi käsittelyä (mukaan lukien tähän perusteluun perustuva profilointi), jos AD Tyres ei tosiasiassa voi perustella käsittelyä laillisilla ja pakottavilla syillä, jotka ovat etujesi, oikeuksiesi ja vapauksiesi etusijalla, tai oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

  Tähän sisältyy myös mahdollisuus vastustaa tietojen etsimistä varten tapahtuvaa käsittelyä (mukaan lukien profilointi, jos se liittyy tällaiseen etsimiseen).

  Tilastotarkoituksiin tapahtuvan käsittelyn osalta tämä koskee mahdollisuutta vastustaa tällaista käsittelyä erityiseen tilanteeseesi liittyvistä syistä, paitsi jos käsittely on tarpeen yleisen edun mukaista tehtävää varten.

 • oikeus rajoittaa tietojesi käsittelyä :

  Sinulla on mahdollisuus saada AD Tyresiltä rajoitus käsittelyyn jossakin seuraavista tapauksista:

  1. sinä aikana, jonka AD Tyres tarvitsee tietojen oikeellisuuden tarkistamiseen, kun kiistät tietojen oikeellisuuden;
  2. Vastustat laittomasta käsittelystä peräisin olevien tietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
  3. tiedot eivät ole enää hyödyllisiä AD Tyresille käsittelyn tarkoituksen kannalta, mutta ne ovat edelleen sinulle tarpeellisia laillisten oikeuksien vahvistamisen, käyttämisen tai puolustamisen yhteydessä;
  4. sen ajanjakson ajan, joka on tarpeen sen määrittämiseksi, ovatko AD Tyresin oikeutetut syyt etusijalla sinun oikeutettuihin syihisi nähden, kun olet vastustanut käsittelyä tällä perusteella.

  Jos käsittelyä rajoitetaan, tietoja voidaan käsitellä säilytystä lukuun ottamatta ainoastaan suostumuksellasi tai oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön suojelemiseksi tai unionin tai jäsenvaltion tärkeän yleisen edun vuoksi.

  AD Tyres ilmoittaa sinulle rajoituksen poistamisesta ennen sen voimaantuloa.

 • oikeus siirtää tietosi :

  Sinulla on mahdollisuus saada AD Tyresiltä AD Tyresille antamasi tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää nämä tiedot toiselle taholle (siirron suoritat sinä itse tai, jos se on teknisesti mahdollista, AD Tyres), kun käsittely suoritetaan automatisoitujen prosessien avulla ja se perustuu suostumukseen tai sopimukseen;

 • oikeus peruuttaa suostumuksesi:

  Sinulla on mahdollisuus peruuttaa suostumuksesi tietojen käsittelyyn, joka on suoritettu aiemman suostumuksesi perusteella. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista annettuun suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen.

Voit käyttää edellä mainittuja oikeuksia ottamalla meihin yhteyttä milloin sinulle sopii:

 • tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: dpo@adtyre.com
 • tai täyttämällä yhteydenottolomakkeen täällä.

Jotta pyyntösi voitaisiin käsitellä mahdollisimman tehokkaasti, AD Tyres pyytää sinua muotoilemaan sen selkeästi ja yksityiskohtaisesti. Jos henkilöllisyydestäsi on epäilyksiä, AD Tyres voi pyytää lisätietoja henkilöllisyytesi vahvistamiseksi.

Sinulla on myös :

 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle :

  mahdollisuutesi tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on asuinpaikka, jossa työskentelet tai jossa rikkomuksen väitetään tapahtuneen, jos katsot, että tietojesi käsittelyssä rikotaan lakia.

Jotta sinun olisi helpompi käyttää tätä oikeutta, pyydämme sinua tutustumaan valvontaviranomaisten luetteloon täällä.

11. MITEN AD TYRES KERÄÄ TIETOJA ALAIKÄISISTÄ?

AD Tyresin Sivustollaan myymiä tuotteita ei ole tarkoitettu alaikäisille. Näin ollen AD Tyres ei käsittele alaikäisiä koskevia tietoja eikä oleta, että sivuston kävijöiden tai sen asiakkaiden tiedot koskevat suoraan tai välillisesti alaikäisiä.

12. ENTÄ EVÄSTEET JA MUUT VASTAAVAT SEURANTATEKNIIKAT?

AD Tyres käyttää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita, jotka voivat kerätä joitakin tietojasi. Näiden evästeiden avulla voimme parantaa kokemustasi Sivuston selaamisesta, antaa meille tietoa Sivustomme toiminnasta ja laadusta sekä auttaa kohdennetun mainonnan tarjoamisessa.

AD Tyres kerää ennakkosuostumuksesi Sivuston etusivulla olevan bannerin avulla, kun otat ensimmäisen kerran yhteyden näihin tietokonetyökaluihin. AD Tyres pyytää suostumustasi uudelleen samoin ehdoin kolmentoista kuukauden kuluttua edellisestä suostumuksen keräämisestä.

AD Tyres kehottaa sinua tutustumaan Sivustonsa "Evästeet"-sivuun saadaksesi lisätietoja.

13. MITEN TEILLE ILMOITETAAN PERUSKIRJAAN TEHTÄVISTÄ MUUTOKSISTA?

AD Tyres voi ajoittain muuttaa tätä peruskirjaa ottaakseen huomioon tietojesi suojaa koskevan lainsäädännön kehityksen.

AD Tyres ilmoittaa sinulle kaikista muutoksista tai päivityksistä sähköpostiisi lähetettävällä ilmoituksella ja/tai sivustolla näkyvällä ilmoituksella.

14. MITEN MEIHIN VOI OTTAA YHTEYTTÄ?

AD Tyres vastaa kaikkiin tätä peruskirjaa koskeviin kysymyksiinne.

Jos haluat ottaa meihin yhteyttä, sinua pyydetään liittymään seuraamme silloin, kun sinulle sopii:

 • tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: dpo@adtyre.com
 • tai täyttämällä yhteydenottolomakkeen täällä.
LiveChat
Whatsapp Messenger