YLEISET MYYNTIEHDOT

- Voimassa 18. lokakuuta 2023 alkaen -

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, andorralainen oikeushenkilö, jonka muoto on societat limitada unipersonal ja jonka pääoma on 1.000.000 euroa, rekisteröity Andorran kauppa- ja yhtiörekisteriin numerolla 16339, jolla on yhteisön arvonlisäveronumero FI27850355, jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 ANDORRA LA VELLA (Andorran ruhtinaskunta), sähköposti: cm(a)adtyre.com, puhelin: +376 810 888, (jäljempänä "Myyjä") harjoittaa pääasiallisesti renkaiden ja niihin liittyvien tuotteiden myyntiä internet-sivuston 1001renkaat.com kautta (jäljempänä "Sivusto").

Nämä yleiset myyntiehdot on tarkoitettu säätelemään rajoituksetta kaikkia tuotteiden ja palveluiden myyntejä kaikille asiakkaille, olivatpa he yksityishenkilöitä tai oikeushenkilöitä, kuluttajia, ei-ammattilaisia tai ammattilaisia (jäljempänä "Asiakas"), jotka ovat tehneet ostoksen Sivustolla, ja määrittelemään sopimussuhteet Myyjän ja Asiakkaan välillä.

1. MÄÄRITELMÄT

Kaikki yleisnimet, joiden ensimmäinen kirjain on suuri tässä asiakirjassa, on määritelty tässä artikkelissa.

 • Vastaanottokuittaus tarkoittaa sähköpostiviestiä, jonka Myyjä lähettää Asiakkaalle Asiakkaan tekemän Tilauksen vahvistamisen jälkeen ja joka sisältää yhteenvedon Tilauksesta, sovellettavat myyntiehdot ja vastaavan Laskun.
 • Tilauslomake tarkoittaa yhteenvetoa Asiakkaan valitsemista Tuotteista, jotka Asiakas vahvistaa Sivustolla Tilauksen loppuunsaattamiseksi.
 • Toimituslomake tarkoittaa asiakirjaa, jonka Kuljetusliike luovuttaa Asiakkaalle Tilauksen toimituksen yhteydessä, ja joka vahvistaa Tilauksen toimituksen sekä Tuote(t) ovat täydellisessä kunnossa ja niissä ei ole poikkeamia.
 • Yleiset myyntiehdot tarkoittaa näitä Myyjän yleisiä myyntiehtoja, joihin Asiakkaan on sitouduttava tehdäkseen Tilauksen.
 • Asiakas tarkoittaa yksilöä tai yhtiötä, joka toimii Kuluttajana, Ei-ammattilaisena tai Ammattilaisena ja käyttää Sivustoa Tilauksen tekemiseksi.
 • Tilaus tarkoittaa Asiakkaan kullakin ostokerralla Sivustolta tilaamaa Tuote(t).
 • Kuluttaja tarkoittaa Asiakasta, luonnollista henkilöä, joka toimii tarkoituksissa, jotka eivät liity hänen kaupalliseen, teolliseen, käsityöläis-, vapaaseen tai maatalousalan toimintaansa.
 • Sopimus tarkoittaa kaikkia sopimusasiakirjoja, jotka määrittelevät Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet kaikissa Myynneissä, kuten mainittu Artikkelissa 15.
 • Toimituspäivä tarkoittaa Toimituslomakkeessa ilmoitettua Tilauksen todellista toimituspäivää Asiakkaalle.
 • Toimitusaika tarkoittaa enimmäisaikaa, johon mennessä Myyjä sitoutuu toimittamaan Tilauksen Asiakkaalle, kuten mainittu Artikkelissa 8.2.
 • Peruuttamisaika tarkoittaa aikaa, joka on mainittu Artikkelissa 9.
 • Lasku tarkoittaa laskua, joka lähetetään Asiakkaalle Vastaanottokuittauksen kautta.
 • Force Majeure tarkoittaa tapausta, jossa velallisen hallinnan ulkopuolella oleva tapahtuma, jota ei kohtuudella voitu ennakoida Sopimuksen tekohetkellä ja jonka vaikutuksia ei voida välttää asianmukaisin toimenpitein, estää velallisen velvoitteen täyttämisen.
 • Toimittaja tarkoittaa Sopimuksen kolmatta osapuolta, jolla on hallussaan Asiakkaan Tilauksen Tuote(t).
 • Toimitus tarkoittaa Tuote(t) fyysisen hallinnan tai valvonnan siirtämistä Asiakkaalle.
 • Ei-ammattilainen tarkoittaa Asiakasta, oikeushenkilöä, joka ei toimi ammatillisissa tarkoituksissa (ks. alla oleva Ammattilaisen määritelmä).
 • Tuotetarjous tarkoittaa Myyjän vastuulla julkaisemaa tarjousta, erityisesti hänen Sivustollaan, joka on omistettu erityisen Tuotteen myynnille ja joka sisältää erityisesti valokuvan sekä Tuotteen ominaisuudet ja hinnan.
 • Osapuoli(t) tarkoittaa yksikössä Asiakasta tai Myyjää yksilöllisesti ja monikossa Asiakasta ja Myyjää yhdessä.
 • Hinta tarkoittaa kokonaishintaa, joka on mainittu Artikkelissa 5 ja jonka Asiakas sitoutuu maksamaan Tilauksesta.
 • Tuote(t) tarkoittaa renkaita tai niihin liittyviä tuotteita (vanteet, ketjut jne.), joita Myyjä tarjoaa myytäväksi Sivustolla.
 • Ammattilainen tarkoittaa Asiakasta, luonnollista tai oikeushenkilöä, julkista tai yksityistä, joka toimii tarkoituksissa, jotka liittyvät hänen kaupalliseen, teolliseen, käsityöläis-, vapaaseen tai maatalousalan toimintaansa, myös silloin kun hän toimii toisen ammattilaisen nimissä tai lukuun.
 • Sivusto tarkoittaa Myyjän verkkosivustoa, joka on saatavilla URL-osoitteessa 1001renkaat.com.
 • Asennusasema(t) tarkoittaa Sivustolla (https://asennus.1001renkaat.com/) lueteltuja autokorjaamoja, joihin Asiakas voi toimittaa Tilauksensa ja asentaa Tuotteensa.
 • Peruuttamisoikeuden haltija tarkoittaa henkilöä, joka on mainittu Artikkelissa 9.
 • Kuljetusliike tarkoittaa kuljetusyhtiötä, jonka Toimittaja tai Myyjä on valinnut Tilauksen toimittamiseksi Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen tai Asiakkaan valitsemaan Asennusasemaan.
 • Myyjä tarkoittaa henkilöä, joka on mainittu johdannossa.
 • Myynti tarkoittaa oikeudellista toimenpidettä, joka on tehty Myyjän ja Asiakkaan välillä, jossa ensimmäinen sitoutuu toimittamaan Tilauksen ja jälkimmäinen maksamaan Hinnan.

2. TARKOITUS JA HYVÄKSYNTÄ

Yleiset myyntiehdot on tarkoitettu säätelemään rajoituksetta kaikkia Myyjän Sivuston kautta tehtyjä Myyntejä ja määrittelemään sopimussuhteet Myyjän ja Asiakkaan välillä jokaiseen Tilaus.

Yleiset myyntiehdot ovat etusijalla ja korvaavat kaikki muut mahdolliset aikaisemmin Osapuolten välillä Tilausta koskien tehdyt sopimukset, sitoumukset, lausunnot, lupaukset, aikomukset, dokumentaatiot tai tiedot.

Asiakkaan tekemän minkä tahansa Tilauksen vahvistaminen on tiukasti sidoksissa siihen, että hän on etukäteen hyväksynyt rajoituksetta ja varauksetta voimassa olevan Sivuston Yleiset myyntiehdot kaikki ehdot ja säännöt, mikä hyväksyntä ilmenee hiiren napsautuksella ruutuun, joka sijaitsee lauseen « Olen lukenut ja hyväksyn yleiset myyntiehdot ja tietosuojakäytännön. » vasemmalla puolella. Tämä vaihe tapahtuu sen jälkeen, kun Asiakas on voinut tarkistaa Tilauksensa yksityiskohdat ja sen kokonaishinnan ja korjata mahdolliset virheet ennen sen vahvistamista ilmaistakseen lopullisen hyväksyntänsä.

Yleiset myyntiehdotovat saatavilla Sivustolla ja ne toimitetaan Asiakkaalle kestävällä välineellä Vastaanottokuittauksen liitteenä.

Sopimus katsotaan Osapuolten välillä tehdyksi siitä hetkestä, kun Myyjä on lähettänyt Vastaanottokuittauksen.

Myyjä varmistaa, että Sopimusta koskeva kirjallinen asiakirja säilytetään Sopimuksen tekemisestä lähtien ja kymmenen vuoden ajan Tilaus toimituksesta. Asiakas voi päästä käsiksi arkistoituun Sopimukseen lähettämällä yksinkertaisen pyynnön Myyjälle (https://www.1001renkaat.com/ota-yhteytta).

Asiakasta informoidaan siitä, että Sopimuksen tekeminen velvoittaa hänet suorittamaan Hinnan maksun Myyjän hyväksi.

3. TUOTTEET

3.1 Tuotteiden ominaisuudet

Tuotteiden olennaiset ominaisuudet ja hinnat on ilmoitettu kussakin Tuotetarjouksessa, joka on julkaistu Sivustolla. Nämä seikat ovat sopimustietoja, jotka sitovat Myyjää sopimuksen tekemisen yhteydessä Asiakkaan kanssa, edellyttäen, että kyseiset Tuotteet ovat varastossa saatavilla.

Jokaisessa renkaassa on sivussa DOT-numero, joka on koostettu seuraavasti:

DOT B94W HWNX 3903

 • DOT: Department Of Transportation
 • B9: Tehtaan koodi, jossa rengas on valmistettu
 • 4W: Valmistajan oma dimensionaalinen koodi
 • HWNX: Valmistajan oma valinnainen koodi
 • 3903: Renkaan valmistuspäivämäärä, joka vastaa vuoden 2003 39. viikkoa.

3.2 TUOTTEIDEN SAATAVUUS

Tuotteen saatavuuden ilmaiseminen vastaavassa Tuotetarjouksessa maininnalla "VARASTOSSA" on pelkästään ohjeellista ottaen huomioon päivittäiset liikennevirrat ja transaktiomäärät.

Mikäli tuote on loppu varastosta, Myyjä informoi asiakasta ja palauttaa hänelle täyden summan käyttäen samaa maksutapaa kuin tilauksessa oli käytetty seitsemänkymmentäkaksi (72) tuntia siitä, kun asiakas on saanut tiedon tuotteen saatavuuden puutteesta. Mikäli tilauksen tuotteet ovat osittain loppu, asiakkaalle palautetaan rahat suhteessa puuttuvien tuotteiden määrään.

4. TILAUS

4.1 SIVUSTON KÄYTTÖOIKEUS

Julkinen sivusto on kaikkien vierailijoiden käytettävissä ympäri vuoden, 7 päivää viikossa, 24 tuntia vuorokaudessa, edellyttäen, että tarvittavat tekniset huolto-, ylläpito- ja päivitystoimenpiteet, joita Myyjä pitää sopivina suorittaa, sekä kaikki Myyjän tahdosta riippumattomat tekniset viat, voivat aiheuttaa keskeytyksiä.

Kaikki Asiakkaan omat kulut, jotka syntyvät hänen pääsystään Sivustolle, ovat hänen omalla vastuullaan, mukaan lukien hänen tietokonelaitteistonsa kustannukset, internet-yhteyden tilausmaksut ja kaikki ohjelmistot.

4.2 TUOTTEEN TAI TUOTTEIDEN VALINTA

Asiakas tunnustaa ja hyväksyy, että tuotteen tai tuotteiden etsiminen ja valitseminen tapahtuu hänen omalla ja yksinomaisella vastuullaan.

Asiakkaan etsintöjen helpottamiseksi Myyjä tarjoaa Asiakkaalle Sivustollaan (i) hakupalkin, johon Asiakas voi vapaasti syöttää avainsanoja ja (ii) hakutyökalun, joka perustuu tuotteiden erilaisiin ominaisuuksiin ja joka on listattu valintalistana. Näiden työkalujen toimivuus, hyödyllisyys, kattavuus ja relevanssi eivät ole Myyjän takaamia.

Asiakkaan on tutustuttava Myyjän Sivustolla tarjoamiin kaikkiin Tuotetarjouksiin ja suoritettava tarvittavat tutkimukset valitsemastaan mallista ja kilpailijoista arvioidakseen Tuotetarjouksen merkitystä, hyödyllisyyttä ja soveltuvuutta omiin tarpeisiinsa.

Myyjä tarjoaa tiedoksi:

 • TECDOC-tiedot ajoneuvon ja osien välisestä yhteydestä;
 • BMF-tiedot ajoneuvon, renkaiden ja vanteiden välisestä yhteydestä;
 • valmistajien tiedot ajoneuvojen ja ketjujen välisestä yhteydestä;
 • tiedot ajoneuvojen ja tuotteiden yhteensopivuudesta.

Myyjä ei missään tapauksessa takaa näiden tietojen soveltuvuutta, tarkkuutta tai täydellisyyttä, jotka on annettu ainoastaan yleisluonteisesti tuotteen etsimisen helpottamiseksi. Asiakkaan on varmistettava, että valitut Tuotteet soveltuvat ja vastaavat hänen ajoneuvoaan.

Asiakasta erityisesti kehotetaan tutustumaan arvosteluihin sekä Tuotetarjouksen alla esitettyihin samankaltaisiin renkaisiin arvioidakseen, onko näkemänsä Tuote mahdollisesti hänen tarpeitaan vastaava.

Tuotteen valinta suoritetaan napsauttamalla toimintoa "Lisää ostoskoriin" valittuaan tarvittavan määrän.

Tämä toimenpide ainoastaan sisällyttää valitun Tuotteen Asiakkaan ostoskoriin eikä aiheuta ostopakkoa tässä vaiheessa.

Kun Asiakas katsoo ostostensa valinnan olevan valmis, hänen tulee siirtyä osioon "Ostoskori" tarkistaakseen Tuotteiden ja määrien oikeellisuuden sekä tutustuakseen Kokonaishintaan, joka liittyy hänen Tilaukseensa.

Ennen Tilausvahvistuksen lopullista hyväksymistä Asiakas voi muokata ostoskoriaan milloin tahansa ja hänellä on mahdollisuus tarkistaa Tilausyksityiskohdat ja Kokonaishinta sekä korjata mahdolliset virheet ennen sen vahvistamista lopullisen hyväksynnän ilmaisemiseksi.

4.3 ASIAKASTILIN LUOMINEN JA KÄYTTÖ

Tilauksensa loppuunsaattamiseksi Asiakkaan on luotava henkilökohtainen tili (jos sitä ei ole jo tehty aikaisemman Tilausen yhteydessä). Tätä varten Kuluttajan ja Ei-ammattilaisen on annettava voimassa oleva sähköpostiosoite ja luotava salasana sekä ilmoitettava henkilöllisyytensä, puhelinnumeronsa ja osoitteensa. Ammattilainen luo puolestaan "ammattilaisen tilin" antamalla voimassa olevan sähköpostiosoitteen ja luomalla salasanan sekä ilmoittamalla etunimensä, sukunimensä, yhtiön nimen, puhelinnumeron ja osoitteen.

Asiakasta kehotetaan täyttämään kaikki henkilökohtaisen tilinsä hyödylliset tiedot, tietäen että tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.

Kaikki Asiakkaiden henkilökohtaiset tiedot kerätään ja käsitellään tarkoituksiin ja ehdoin, jotka on määritelty alla olevassa Artikla 14 ja Tietosuojakäytännössä.

Asiakas sitoutuu antamaan todenmukaisia ja vilpittömiä tietoja ja ilmoittamaan Myyjälle kaikista niihin liittyvistä muutoksista. Antamiensa tietojen yhteenveto on Asiakkaan saatavilla Sivustolla. Tietojen antamatta jättäminen tarkoittaa tilin luomisesta luopumista ja estää Asiakasta vahvistamasta Tilausta.

Käyttäjätunnus ja salasana ovat ehdottoman henkilökohtaisia ja luottamuksellisia: Asiakas sitoutuu olemaan paljastamatta niitä kolmannelle osapuolelle tai luovuttamatta niitä. Käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla tehtyä Tilausta pidetään Asiakkaan tekemänä ja sitouttaa näin ollen hänet Myyjän suhteen, paitsi jos Tilaus on tehty kolmannen osapuolen toimesta Myyjän sivuston turvallisuuspuutteen vuoksi. Asiakkaan on ilmoitettava välittömästi kirjallisesti Myyjälle, jos hänen käyttäjätunnustaan ja salasanaansa on käytetty hänen tietämättään ja hänellä on siitä tieto.

Asiakas voi korjata milloin tahansa syöttämiensä tietojen virheitä. Myyjä ei ole vastuussa mahdollisista syöttövirheistä ja niistä seuraavista seurauksista, kuten toimituksen viivästymisestä ja/tai virheestä. Tässä yhteydessä kaikki Tilausen uudelleenlähettämiseen liittyvät kulut ovat kokonaan Asiakkaan vastuulla.

Henkilökohtainen tili mahdollistaa Asiakkaalle seuraavien tietojen saamisen:

 • Tilauksesi – Asiakaspalvelu: Sivustolla tehdyt Tilauslistat;
 • Muokkaa tietojasi: Asiakkaan ilmoittamat henkilökohtaiset tiedot, joita hän voi muokata milloin tahansa.

Myyjä pidättää oikeuden poistaa välittömästi ja ilman korvausta minkä tahansa Asiakkaan tilin, jos Asiakas rikkoo näitä yleisiä ehtoja tai käyttää tiliään petollisesti tai laittomasti, tai jos kolmas osapuoli käyttää tiliä petollisesti tai laittomasti.

Asiakas voi poistaa tilinsä ilmoittamalla Myyjälle päätöksestään sähköpostitse osoitteeseen https://www.1001renkaat.com/ota-yhteytta. Myyjä poistaa tilin enintään seitsemänkymmentäkaksi (72) tuntia tämän sähköpostin vastaanottamisesta.

4.4 TILAUKSEN VAHVISTAMINEN

Kun Asiakas on vahvistanut ostoskorinsa, luonut tilinsä, syöttänyt toimitusosoitteen, valinnut maksutapansa, häntä pyydetään lopullisesti vahvistamaan tilauksensa suorittamalla maksun "Suorita turvallinen maksu" -toiminnolla. Tämän toimenpiteen voimaantulo edellyttää näiden yleisten myyntiehtojen ennakkohyväksyntää (ks. supra).

Tilauksen lopullinen vahvistaminen merkitsee Asiakkaalle velvollisuutta maksaa Hinta Myyjän hyväksi.

Kun Myyjä on vastaanottanut maksun, Asiakas saa Myyjältä sähköpostin, jossa yhteenveto hänen tilauksestaan.

4.5 TILAUKSEN PERUUTTAMINEN (PURKUEHTO)

Tämä artikkeli on purkuehto, joka määrittelee sitoumukset, joiden täyttämättä jättäminen johtaa Myynnin purkamiseen.

4.5.1 Asiakkaan tilauksen peruuttaminen

Asiakas voi peruuttaa tilauksen eli purkaa myynnin seuraavissa tapauksissa:

 1. Mielivalta:
  lopullisen tilauksen vahvistamisen jälkeen Asiakkaalla on mahdollisuus pyytää sen peruuttamista omasta halustaan, edellyttäen, että tilauksen tuotteet eivät ole vielä valmistelussa;
 2. Toimituksen viivästyminen tai kieltäytyminen:
  myyjän toimituksen viivästymisen tai kieltäytymisen tapauksessa ja Artikla 8.2:ssa mainittujen ehtojen ja menettelyjen mukaisesti;
 3. Peruuttaminen:
  peruutusoikeuden käyttämisen tapauksessa Artikla 9:n ehtojen mukaisesti;
 4. Sopimuksenmukaisuuden puute:
  sopimuksenmukaisuuden puutteen tapauksissa Artikla 10.2:n mukaisesti;
 5. Piilevä vika:
  piilevän vian tapauksessa Artikla 10.2:n mukaisesti; ja
 6. Ylivoimainen este:
  myyjän lopullisen estymisen tapauksessa täyttämästä velvollisuuksiaan Ylivoimaisen esteen vuoksi Artikla 13:n mukaisesti.
4.5.2 Tilauksen peruuttaminen Myyjän toimesta

Myyjä voi peruuttaa tilauksen eli purkaa kaupan seuraavissa tapauksissa:

 1. Maksun viivästyminen tai laiminlyönti:
  jos Asiakas laiminlyö maksuvelvollisuutensa Artiklan 6 ehtojen mukaisesti;
 2. Tuotteiden saatavuus:
  jos yksi tai useampi tuote on loppunut varastosta;
 3. Asiakkaan laiminlyönti tuotteiden vastaanottamisessa ilmoitetussa osoitteessa:
  jos Asiakas laiminlyö tuotteiden vastaanottamisen ilmoitetussa osoitteessa Artiklan 8.5 mukaisesti;
 4. Ylivoimainen este:
  jos Asiakas on lopullisesti estynyt täyttämästä velvollisuuksiaan Ylivoimaisen esteen vuoksi Artiklan 13 mukaisesti.
4.5.3 Ennakkoilmoitus

Myyntiä koskevan sopimuksen purkamisen on edeltävä, ellei kyseessä ole kiireellinen tilanne, laiminlyövän osapuolen kehotus täyttää sitoumuksensa kohtuullisessa ajassa, seuraavissa tapauksissa lukuun ottamatta:

 • peruutus sopimuksen mukaisesti (Artikkeli 4.5.1(i)) ;
 • toimituksen kieltäytymisen ja toimitusajan noudattamatta jättämisen erityistapaukset, jotka on määritelty olennaiseksi ehdoksi Artiklan 8.2 mukaisesti ;
 • peruutusoikeuden käyttö (Artikkeli 4.5.1(iii)) ;
 • Tuotteiden saatavuuden puute (Artikkeli 4.5.2(ii)) ; ja
 • Asiakkaan laiminlyönti vastaanottaa Tuotteet ilmoitettuun osoitteeseen (Artikkeli 4.5.2(iii)).

Tämä ennakkoilmoitus viittaa tähän Artikkeliin 4.5 ja mainitsee nimenomaisesti purkamisen syyn ja sen, että ellei laiminlyövä osapuoli täytä velvollisuuttaan, toisella osapuolella on oikeus purkaa Myynti.

Asiakasta kehotetaan tutustumaan mahdollisiin lisäehdotuksiin ennakkoilmoituksesta, jotka on määritelty näissä Yleisissä Myyntiehdoissa ja jotka on sovittu kunkin yllä mainitun tilauksen peruutustapauksen osalta.

4.5.4 Purkamisen muodollisuudet

Osa, joka haluaa purkaa Myynnin, voi tehdä sen:

 • ilmoituksella, joka koskee vedotun purkamistapauksen;
 • tuomioistuimessa esitettävällä vaatimuksella.

Peruutusoikeuden käyttämisen tapauksessa edellä mainittu ilmoitus tehdään peruutuslomakkeella tai muulla epäselvyyttä poistavalla lausunnolla Artikla 9:n ehtojen mukaisesti.

Mikäli kyseessä on peruutus sopivuuden perusteella, ilmoitus tehdään Asiakkaan toimesta hänen tilinsä kautta valitsemalla kyseinen Tilaus ja avaamalla valituksen tukipalvelun kautta lipulla.

4.5.5 Ratkaisun ajankohta

Myynti päättyy seuraavasti:

 • kun toinen Osapuoli on vastaanottanut edellä mainitun ilmoituksen (poikkeuksena tapaukset, joissa Yhtiö on toiminut väliaikaisesti Artiklan 4.5.1(ii) mukaisesti) ;
 • päivämäärä, jonka tuomioistuimeen haastettu tuomari on päättänyt oikeudellisen ratkaisun tapauksessa.
4.5.6 Purkamisen vaikutukset

Kaikki palautukset tapahtuvat seuraavin ehdoin:

 • jos purkaminen tapahtuu sopivuuden vuoksi (Artikkeli 4.5.1(i)) : Tilauksen hyvitys kymmenen (10) arkipäivän kuluessa myyjän vahvistusviestin vastaanottamisesta, samalla maksutavalla kuin asiakas käytti tilauksen yhteydessä ;
 • jos purkaminen tapahtuu viivästyksen tai toimituskiellon vuoksi (Artikkeli 4.5.1(ii)) : Tilauksen hyvitys Artikkelin 8.2 ehtojen mukaisesti ;
 • jos purkaminen tapahtuu peruutuksen seurauksena (Artikkeli 4.5.1(iii)) : Tilauksen hyvitys Artikkelin 9 ehtojen mukaisesti ;
 • jos purkaminen tapahtuu yhteensopimattomuuden vuoksi (Artikkeli 4.5.1(iv)) : Tilauksen hyvitys Artikkelin 10.2.9 ehtojen mukaisesti ;
 • jos purkaminen tapahtuu varastotilanteen vuoksi (Artikkeli 4.5.2(ii)) : Tilauksen hyvitys kolmen (3) arkipäivän kuluessa myyjän purkamisviestin vastaanottamisesta, samalla maksutavalla kuin asiakas käytti tilauksen yhteydessä ; ja
 • jos asiakas ei vastaanota tuotteita ilmoitetussa osoitteessa (Artikkeli 4.5.2(iii)) : Tilauksen hyvitys kolmen (3) arkipäivän kuluessa myyjän purkamisviestin vastaanottamisesta, samalla maksutavalla kuin asiakas käytti tilauksen yhteydessä ja vähennettynä palautuskustannuksilla ja mahdollisilla uudelleen toimituskustannuksilla, jotka on mainittu Artikkelissa 8.5.

Myyntisopimuksen purkaminen ei vaikuta Artikloihin 21 ja 22, jotka pysyvät voimassa osapuolten välillä.

5. HINTA

Jokaiseen Tuotetarjoukseen liittyy yksikköhinta euroissa ja se sisältää kaikki verot (sis. ALV).

Noudattaen alla olevaa Artiklaa 19, kaikki Tilaukset ovat Andorran ruhtinaskunnan lakien alaisia, ja kyseiset Tilaukset katsotaan tehtävän tällä alueella, jossa Myyjä on sijoittunut. Tästä johtuen Tuotetarjousten hinnat eivät sisällä mahdollisia ympäristömaksuja, jotka ovat sovellettavissa Andorran ruhtinaskunnan ulkopuolella.

Myyjä pidättää oikeuden muuttaa hintojaan milloin tahansa. Asiakas on tietoinen siitä, että Tuotetarjousten hinnat saattavat vaihdella useita kertoja päivässä. Tilaukseen sovelletut hinnat ovat ne, jotka näkyvät Sivustolla samanaikaisesti Tilauksen lopullisen vahvistamisen kanssa Artiklan 4.4 mukaisesti.

Joissakin Tuotetarjouksissa Myyjä tarjoaa Asiakkaalle työkalun hinnan vertaamiseksi joidenkin kilpailijoidensa hintoihin. Saadakseen tietää päivämäärän, jolloin kilpailijan hinta on Myyjän toimesta kirjattu, Asiakasta kehotetaan siirtämään hiirensä kyseisen hinnan päälle, jolloin tekstikupla ilmestyy näyttäen päivämäärän ja ajan, jolloin kilpailijan hinta on Myyjän keräämä.

Tilauksen kokonaishinta koostuu:

 • Asiakkaan valitsemien tuotteiden ja palveluiden määrän kokonaishinnasta; ja

6. TALOUDELLISET EHDOT

Maksu on suoritettava välittömästi tilauksen yhteydessä, ja Myyjä käsittelee tilauksen vain, kun hän on saanut asiakkaan täyden maksun.

Jos maksua ei ole saatu Hinnasta kolmen (3) päivän kuluessa tilauksen vahvistamisesta, Asiakas saa Myyjältä ilmoituksen, jossa häntä vaaditaan maksamaan Hinta neljän (4) päivän lisäajalla. Jos näin ei tapahdu, Myyjä voi peruuttaa tilauksen ja siten purkaa myynnin.

Asiakas voi maksaa tilauksensa seuraavilla maksutavoilla:

 • luottokortti;
 • Paypal, ING, Bancontact, Sofort, Belfius;
 • SEPA-tilisiirto (mahdollisuus automaattisiin veloituksiin ammattilaisille).

Asiakas ottaa vastuun kaikista virheistä maksutapahtuman aikana ja kaikista maksuvälineiden epänormaaleista tai toimintahäiriöistä.

Myyjä voi vaatia kaikilta ammattiasiakkailta viivästyskorkoja, jotka ovat maksettavissa seuraavana päivänä eräpäivän jälkeen. Viivästyskoron määrä on yhtä suuri kuin Euroopan keskuspankin viimeisimmässä rahoitusoperaatiossa sovellettava korko plus 10 prosenttiyksikköä. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana sovellettava korko on voimassa oleva korko kyseisen vuoden 1. tammikuuta. Toisen vuosipuoliskon aikana se on voimassa oleva korko kyseisen vuoden 1. heinäkuuta. Viivästyskorot ovat maksettavissa ilman, että muistutus on tarpeen.

Lisäksi kaikki ammattiasiakkaat, jotka ovat maksuviiveessä, ovat velvollisia maksamaan Myyjälle kiinteän korvauksen perintäkuluista, joka on neljäkymmentä euroa (40,00 €). Kun todelliset perintäkulut ovat suuremmat kuin tämä kiinteä korvaus, Myyjä voi vaatia lisäkorvausta perusteluilla. Kuitenkin, Myyjä ei voi vedota näiden korvausten hyötyyn, kun turva-, korjaus- tai konkurssimenettelyn avaaminen estää hänelle erääntyneen saatavan maksamisen.

Jos veloitus epäonnistuu, kaikki ammattiasiakkaat antavat suostumuksensa siihen, että maksamattomat laskut veloitetaan automaattisesti heidän yrityksensä luottokortilta.

Jokaisen maksun jälkeen, riippumatta sen muodosta, Asiakas saa vahvistuksen sähköpostitse.

6.1 MAKSAMINEN PANKKIKORTILLA

Myyjä hyväksyy vain maksut Visa, Mastercard tai Maestro -pankkikorteilla.

Turvallinen online-maksu pankkikortilla toteutetaan maksupalvelun kautta.

Kaikki pankkikorttimaksuvaiheet ovat HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT -maksujärjestelmän alaisia, joka on täysin salattu ja suojattu. Käytetty protokolla on SSL yhdistettynä pankkimonetiikkaan (3D secure -protokolla).

Tämä tarkoittaa, että tilaukseen liittyvät tiedot ja pankkikortin numero eivät liiku selkokielisesti Internetissä. Pankkikortin numeroa ei tulosteta millekään paperille, laskulle, kuittille tai muulle listalle.

Myyjällä ei ole tietoa korttinumeroista. HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT ei säilytä korttinumeroita lähetettyään maksutapahtuman kauppiaan pankkiin. Näin ollen kukaan ei pääse käsiksi ostajien pankkikorttitietoihin, ei tietokoneella eikä tulostettuna. Riski, että pankkikortin numero hakkeroitaisiin ostettaessa Myyjän HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT -järjestelmällä varustetuilta verkkosivuilta, on lähes olematon.

Ammattilaiset voivat myös käyttää Myyjän valitsemaa GoCardless (gocardless.com) automaattisen veloituksen järjestelmää. Tämä järjestelmä on täysin salattu.

Pankkikorttimaksuissa transaktio veloitetaan välittömästi, kun Asiakas on suorittanut maksun. Kortilla annettu maksusitoumus on peruuttamaton. Ilmoittamalla pankkitietonsa Myynnin yhteydessä Asiakas valtuuttaa Myyjän veloittamaan kortiltaan hinnan mukaisen summan. Asiakas vahvistaa olevansa kortin laillinen haltija ja että hänellä on laillinen oikeus käyttää sitä. Virheen tai kortin veloittamisen mahdottomuuden sattuessa Tilaus voidaan peruuttaa edellä mainituissa olosuhteissa.

Etämyyntisopimukseen liittyvät toiminnot hoitaa AD TYRES INTERNATIONAL EU, joka sijaitsee osoitteessa Level 3 Suite N° 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - yhtiön rekisteröintinumero OC 1277.

6.2 MAKSAMINEN PAYPALIN KAUTTA

Asiakkaan, joka käyttää maksamiseen Paypalia (www.paypal.com), on oltava tai luotava tili tämän palveluntarjoajan luona (www.paypal.com/signup/accountCreate).

Paypalin kautta tehdyt transaktiot ovat suojattuja 3D-Secure-protokollalla. Myyjä ei pääse missään vaiheessa asiakkaan pankkitietoihin.

6.3 MAKSAMINEN PANKKISIIRROLLA

Asiakas voi suorittaa maksunsa SEPA-siirrolla Myyjän tilille, jonka tiedot ovat seuraavat:

Tilin haltija: AD Tyres International SLU
IBAN: BE21 9672 1585 7803
BIC (SWIFT-KOODI): TRWIBEB1XXX
Wise.

Jotta tämä siirto otetaan huomioon Myyjän toimesta, on välttämätöntä, että Asiakas ilmoittaa tilausnumeron siirron viitteessä tai siihen tarkoitetussa kentässä. Tilausnumero muistutetaan Asiakkaalle SEPA-siirtoa varten omistetulla sivulla.

Tilaus käsitellään vasta siirron vastaanottamisen ja vahvistamisen jälkeen. Tästä johtuen ilmoitettu toimitusaika voi vaihdella maksun vastaanottamisen viiveen mukaan.

Mikäli maksu suoritetaan pankkisiirrolla, lähettävän pankin lisämaksuja ei voida vähentää vastaanotettavasta maksusta.

7. OMAISUUS JA RISKIEN SIIRTO

Tuotteet tulevat Asiakkaan omistukseen heti tilauksen vahvistamisen jälkeen. Näin ollen Asiakas on yksin vastuussa tuotteiden tuonnista ja maahantuonnista valitsemaansa toimitusmaahan. Asiakasta kehotetaan tutustumaan mahdollisiin velvollisuuksiin, jotka hänelle kuuluvat tuotteiden tuonnista kyseiseen toimitusmaahan.

Kaikki tuotteiden katoamisen tai vahingoittumisen riskit siirtyvät Ammattilaisasiakkaalle omistusoikeuden siirtymisen yhteydessä.

Kaikki tuotteiden katoamisen tai vahingoittumisen riskit siirtyvät Kuluttaja-asiakkaalle silloin, kun tämä tai hänen määrittelemänsä kolmas osapuoli, joka ei ole Myyjän ehdottama kuljetusliike, ottaa fyysisesti haltuunsa tuotteet.

Kun Kuluttaja tai Ei-ammattilainen antaa tuotteiden toimituksen kuljetusliikkeelle, joka ei ole Myyjän ehdottama, katoamisen tai vahingoittumisen riski siirtyy Kuluttajalle tai Ei-ammattilaiselle, kun tuote luovutetaan kuljetusliikkeelle.

8. TOIMITUS

Tilauksen toimitus tapahtuu Asiakkaan valinnan mukaan, joka ilmaistaan tilauksen yhteydessä, toimittamalla tilaus Asiakkaan antamaan osoitteeseen tai johonkin Sivustolla luetelluista Asennusasemista, jonka Asiakas on mahdollisesti nimennyt.

8.1 TOIMITUSKULUT

Autojen osien ja kaikkien muiden tuotteiden osalta postikulut näkyvät ostoskorissa.

Renkaiden osalta toimituskulut tarjotaan Asiakkaalle kaikista kahden (2) samanlaisen tuotteen ostosta. Yksittäisen ostoksen tapauksessa (auton renkaat, vanteet), toimituskulut ovat Asiakkaan vastuulla, paitsi moottoripyörän renkaissa, joissa postikulut tarjotaan heti ensimmäisen renkaan ostosta.

8.2 TOIMITUSAIKA

Myyjä sitoutuu toimittamaan tilauksen enintään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tilauksen vahvistamisesta (« Toimitusaika »). Asiakas tunnustaa ja hyväksyy varauksetta, että mikään muu sivustolla mainittu aika ei ole Myyjän sitova sitoumus Asiakkaalle.

Asiakasta informoidaan vain ohjeellisesti, että toimitus tapahtuu keskimäärin kahden (2) ja kahdeksan (8) arkipäivän kuluessa tilauksen hinnan täyden maksun vastaanottamisesta. Jos useita tuotteita on valittu samassa tilauksessa, ne eivät välttämättä saavu samana päivänä, eikä tämä voi johtaa mihinkään vaatimuksiin Asiakkaan puolelta.

Toimitusaika keskeytyy seuraavissa tapauksissa, lukuun ottamatta tapauksia, joissa toimitus tapahtuu asennusasemalle:

 1. maksun viivästyminen ;
 2. Asiakkaan ilmoittama virheellinen osoite ;
 3. Asiakkaan tai hänen valtuutetun edustajansa puuttuminen tilauksen vastaanottamiseksi.

Tapauksissa (i) ja (ii), Toimitusaika alkaa uudelleen kulua maksuongelman korjaamisesta alkaen uudelleen kolmenkymmenen (30) päivän ajaksi.

Tapauksessa (iii), Asiakas ja Myyjä (tai kuljetusliike tarvittaessa) sopivat uudesta toimituspäivästä, jolloin Asiakas sitoutuu olemaan itse tai hänen edustajansa läsnä.

Jos Myyjä ei täytä velvollisuuttaan toimittaa tilaus Toimitusajan kuluessa, Kuluttaja tai Ei-ammattilainen voi purkaa myynnin, jos hän on vaatinut Myyjää toimittamaan tilauksen kohtuullisen lisäajan kuluessa, eikä tämä ole suorittanut sitä tässä ajassa.

Myynti katsotaan puretuksi, kun Myyjä on vastaanottanut kirjeen tai kirjoituksen, jossa ilmoitetaan tästä purkamisesta, ellei Myyjä ole suorittanut sitä väliaikaisesti.

Kuluttaja tai Ei-ammattilainen voi kuitenkin purkaa myynnin välittömästi:

 • kun Myyjä kieltäytyy toimittamasta tilausta tai kun on ilmeistä, että hän ei toimita tilausta ;
 • kun Myyjä ei täytä velvollisuuttaan toimittaa tilaus päivämääränä tai Toimitusajan päättyessä ja tämä aika on Kuluttajalle tai Ei-ammattilaiselle olennainen sopimusehto. Tämä olennainen ehto johtuu sopimuksen tekemistä ympäröivistä olosuhteista tai Kuluttajan tai Ei-ammattilaisen nimenomaisesta pyynnöstä ennen sopimuksen tekemistä.

Myyntiä purkamisen lisäksi Kuluttaja tai Ei-ammattilainen voi käyttää kaikkia muita kansallisen lainsäädäntönsä mukaisia oikeussuojakeinoja.

Kuluttajia ja Ei-ammattilaisia kehotetaan lisäksi tutustumaan Artikkeliin 4.5 purkamista koskevasta aiheesta.

Kuluttajan tai Ei-ammattilaisen oikeudet eivät vaikuta vahingonkorvauksen myöntämiseen.

Kun myynti on purettu tämän artikkelin ehtojen mukaisesti, Yhtiö palauttaa Kuluttajalle tai Ei-ammattilaiselle kaikki maksetut summat viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa päivästä, jolloin myynti on irtisanottu.

8.3 VAIKEUDET TOIMITETUISSA TUOTTEISSA

Asiakkaan, hänen edustajansa tai hänen edustajansa on tarkistettava Tuotteiden kunnon mukaisuus toimituksen yhteydessä, tapahtuipa se sitten hänen kotonaan tai Asennusasemalla. Asiakas vastaa itse siitä, että hän informoi ja antaa ohjeita edustajilleen tai edustajilleen Tuotteiden mukaisuuden tarkistamiseksi.

Asiakkaan, hänen edustajansa tai hänen edustajansa on ilmoitettava Kuljettajalle kaikki varaukset Tuotteista toimituksen yhteydessä. Nämä varaukset on mainittava nimenomaisesti ja tarkasti Toimituslipussa.

Jos Tilauskohteena olevat Tuotteet eivät ole mukaisia tai jos vastaanotettu paketti on huonossa kunnossa, Asiakas voi kieltäytyä Toimituksesta. Hänen on sen jälkeen ilmoitettava siitä viipymättä Myyjälle ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun tikettijärjestelmän kautta.

Jos tuotteessa on mukaisuusvika, sovelletaan alla olevan Artiklan 10.3 määräyksiä.

Jos paketti on vahingoittunut ja kieltäydytty, Tilauskohteena olevien Tuotteiden Kuljettajalle avataan riita. Asiakkaalta pyydetään vahingoittuneen paketin todistus, joka on päivätty ja allekirjoitettu, jotta riita voidaan avata. Jos Toimitus on tapahtunut Asennusasemalla, Asiakkaan on saatava Asennusasema allekirjoittamaan todistus.

Riitojen ratkaisemiseen Kuljettajan kanssa on vähintään kymmenen (10) työpäivää ja se voi kestää jopa neljä (4) viikkoa sen avaamisesta. Nämä ajat ovat Myyjän antamia suuntaa-antavia aikoja kokemuksensa perusteella eivätkä ne missään tapauksessa ole sitovia.

Näiden määräysten soveltaminen ei vaikuta millään tavalla muihin oikeuksiin, joita Asiakkaalla on sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

8.4 TOIMITUSKUITTI

Kuljettaja luovuttaa Asiakkaalle tai Asennusasemalle tapauksesta riippuen Toimituskuitin allekirjoitusta vastaan, joka Toimituskuitti osoittaa selvästi mahdollisuuden esittää varauksia erityisesti tuotteen tai tuotteiden ilmeisten vikojen tai käyttöohjeen toimittamatta jättämisen tapauksessa.

Asiakas tunnustaa ja hyväksyy, että hänen, hänen alaisensa tai edustajansa allekirjoittama tällainen Toimituskuitti muodostaa kiistattoman todisteen Koko Tilauksen Toimituspäivästä tai, jos tuotteita samasta tilauksesta toimitetaan erikseen, kyseisen toimituksen yhteydessä toimitetuista tuotteista.

8.5 ERITYISET MÄÄRÄYKSET TOIMITUKSESTA ASIAKKAAN ILMOITTAMAAN OSOITTEESEEN

Myyjä sitoutuu toimittamaan tilauksen asiakkaan tilauksen yhteydessä ilmoittamaan toimitusosoitteeseen. Tässä yhteydessä asiakas sitoutuu antamaan myyjälle olemassa olevan, täydellisen ja tarkan toimitusosoitteen, jossa tilauksen toimittaminen on mahdollista ja sallittua.

Mikäli asiakkaan ilmoittamassa toimitusosoitteessa on virhe, osoitteen muuttaminen aiheuttaa uudelleenlähetyskuluja. Nämä kulut, jotka ovat viisitoista (15) euroa, ovat asiakkaan vastuulla ja laskuttaa Myyjä.

Asiakas takaa myyjälle olevansa paikalla, tai että paikalla on asianmukaisesti valtuutettu henkilö tai edustaja, vastaanottamassa tilausta. Muussa tapauksessa myyjä ei voi olla vastuussa mahdollisesta toimitusviiveestä.

Jos asiakas on poissa toimitushetkellä, hänen tulee ottaa yhteyttä kuljetusyritykseen, joka on vastuussa hänen paketistaan, sopia uudesta toimituspäivästä tai noutaa paketti lähimmästä varastosta.

Toinen toimitusyritys laskuttaa kolme (3) euroa uudelleen toimitusyrityksen yrityksestä myyjän hyväksi.

Jos asiakas ei ole ottanut yhteyttä kuljetusyritykseen tämän asettaman määräajan kuluessa, paketit lähetetään takaisin myyjän varastoihin, joka ilmoittaa tilauksen peruutuksesta ja myynnin purkamisesta palautuspaketin vastaanottamisen yhteydessä.

Paketin palautuskulut, kolme­kymmentä (30) euroa per paketti, ovat yksinomaan asiakkaan vastuulla.

Palautuskulut sekä mahdolliset uudelleen toimituskulut vähennetään tilauksen hyvityksestä.

8.6 ERITYISET MÄÄRÄYKSET TOIMITUKSESTA ASENNUSASEMALLE

Myyjä tarjoaa mahdollisuuden, että Asiakkaan Tilaus toimitetaan Asennusasemalle helpottamaan mahdollista lisäpalvelua, jonka Asiakas pyytäisi valitsemaltaan Asennusasemalta.

Mikäli Tilaus toimitetaan Asennusasemalle, Asiakas sitoutuu noutamaan Tilauksen kolmenkymmenen (30) kalenteripäivän kuluessa siitä, kun Asennusasema on ilmoittanut Tilauksen olevan noudettavissa. Myyjä sulkee pois kaikki takuut Tilauksen säilyttämisestä Asennusasemalla tämän ajanjakson jälkeen.

Tilauksen vastaanottamisen yhteydessä Asennusasemalla Asiakas voi pyytää asennuspalvelua. Tämä palvelu on yksinomaan Asennusaseman vastuulla ja Asiakas tunnustaa ja hyväksyy, että Myyjä on täysin kolmas osapuoli tässä asennuspalvelusopimuksessa.

Näin ollen, kun Asiakas päättää asennuttaa Tuotteensa Asennusasemalla, Myyjä ei voi olla vastuussa vastaanotto-, varastointi-, purkamis-, asennus- ja tasapainotuspalveluista, jotka ovat yksinomaan ja täysin Asennusaseman vastuulla. Asennushinnat määritetään Asennusaseman harkinnan mukaan ilman Myyjän puuttumista.

Huolimatta edellä mainitusta, Myyjä tarjoaa Asiakkaalle puhtaasti informatiivisesti Asennusasemien toimittaman hinnoittelun ja muut käytännön tiedot (aukioloajat, suurin asennettava halkaisija jne.). Myyjä ei takaa näiden tietojen toteutumista tai tarkkuutta.

Asiakasta kehotetaan tiedustelemaan etukäteen Asennusasemalta hintoja ja muita käytännön tietoja

8.7 PANTTIMYYNTITUOTTEET

Jotkut Tuotteet voivat olla panttimyyntituotteita. Niissä on erityinen maininta "Vaihtokappale panttimyyntinä" niiden teknisessä tiedotteessa.

Panttimyyntituotteiden hinta sisältää osan hinnan ja pantin, eli valmistajan vaatiman summan varmistamiseksi, että vanhat varaosat palautetaan niiden kunnostusta ja kierrätystä varten.

Uuden Tuotteen vastaanottamisen jälkeen Asiakkaan on palautettava käytetty Tuote Myyjälle tämän antamaan osoitteeseen panttimyyntituotteiden palautuksia varten enintään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa uuden Tuotteen vastaanottamisesta. Muussa tapauksessa Asiakas ei voi saada panttia takaisin.

Palautettavan Tuotteen tulee olla vastaava, täydellinen ja pakattu uuden Tuotteen pakkaukseen. Palautuskulut ovat Asiakkaan vastuulla.

Käytetyn Tuotteen vastaanottamisen jälkeen Myyjä palauttaa Asiakkaalle pantin enintään viidentoista (15) päivän kuluessa edellyttäen, että käytetty Tuote on yllä mainittujen ohjeiden mukainen.

Hyvitys suoritetaan käyttämällä samaa maksutapaa kuin Asiakas käytti uuden Tuotteen ostamiseen.

9. PERUUTTAMISOIKEUS

9.1 PERUUTTAMISOIKEUDEN SAANUT

Peruuttamisoikeuden haltija («Peruuttamisoikeuden Saanut») on Kuluttaja-asiakas, kun Sopimus on tehty etämyynnissä, puhelinmyynnin seurauksena tai liiketilan ulkopuolella.

9.2 PERUUTUSOIKEUDEN KÄYTTÖAIKA

Peruutusoikeuden haltijalla on neljäntoista (14) päivän (jäljempänä "Peruutusaika") aika käyttää peruutusoikeuttaan ilman, että hänen tarvitsee perustella päätöstään, eikä hänen tarvitse kantaa muita kustannuksia kuin ne, jotka on mainittu tässä artikkelissa.

Peruutusaika alkaa, kun Peruutusoikeuden haltija tai kolmas osapuoli, joka ei ole kuljetusliike, ja jonka hän on nimennyt, on vastaanottanut tuotteen tai tuotteet. Jos sopimus on tehty etämyynnissä, Peruutusoikeuden haltija voi käyttää peruutusoikeuttaan sopimuksen tekemisestä lähtien.

Jos kyseessä on useista erikseen toimitettavista tuotteista tehty kauppa tai jos kyseessä on useista eristä tai osista koostuvan tuotteen kauppa, jonka toimitus on ajoitettu määritellylle ajanjaksolle, Peruutusaika alkaa viimeisen tuotteen tai erän tai osan vastaanottamisesta.

Jos tilaus sisältää tuotteiden säännöllisen toimituksen määritellyn ajanjakson ajan, Peruutusaika alkaa ensimmäisen tuotteen vastaanottamisesta.

Sopimuksen tekemispäivää tai tuotteen vastaanottopäivää ei lasketa Peruutusajan sisään. Peruutusaika alkaa ensimmäisen päivän ensimmäisestä tunnista ja päättyy viimeisen päivän viimeisen tunnin päättyessä. Jos Peruutusaika päättyy lauantaina, sunnuntaina tai pyhäpäivänä tai vapaapäivänä, se siirtyy seuraavaan arkipäivään.

9.3 PERUUTUSOIKEUDEN KÄYTTÄMINEN

Peruutusoikeuden käyttämiseksi Peruutusoikeuden Omistajan on ilmoitettava Myyjälle peruutuspäätöksestään lähettämällä Myyjälle ennen Peruutusajan päättymistä täytetty täällä saatavilla oleva lomake (ja näiden ehtojen lopussa), tai mikä tahansa muu ilmoitus, joka ilmaisee selvästi hänen halunsa peruuttaa ja joka on lähetetty sähköpostitse (https://www.1001renkaat.com/ota-yhteytta).

Peruutusoikeuden käyttämisen todistustaakka on Peruutusoikeuden Omistajalla.

9.4 TUOTTEIDEN PALAUTTAMINEN

Peruutusoikeuden haltija palauttaa tai luovuttaa tuotteen tai tuotteet Myyjälle tai tämän määrittämälle henkilölle viivytyksettä ja viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksestään peruuttaa kauppa, ellei Myyjä ehdota tuotteen tai tuotteiden itse noutamista.

Peruutusoikeuden haltija vastaa ainoastaan tuotteen tai tuotteiden palauttamisen suorista kustannuksista.

Peruutusoikeuden haltija voi järjestää tuotteen tai tuotteiden palautuksen itse kattaen suoraan siihen liittyvät kulut tai pyytää myyjältä, tämän hyväksynnän varaisesti, palautuksen kattamista, joka laskutetaan peruutusoikeuden haltijalta arvioiden mukaan kolme­kymmentä (30) euroa per tuote (kuljetusyhtiön vahvistusta odotettaessa).

Peruutusoikeuden haltijaa voidaan pitää vastuullisena vain, jos tuotteen tai tuotteiden arvo on heikentynyt toimenpiteiden seurauksena, jotka eivät ole tarpeen tuotteen tai tuotteiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden määrittämiseksi.

9.5 PALAUTUS

Kun peruutusoikeutta käytetään, Myyjä palauttaa Peruutusoikeuden Omistajalle kaikki maksetut summat, mukaan lukien toimituskulut, ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa päivästä, jolloin hän sai tiedon Peruutusoikeuden Omistajan päätöksestä peruuttaa.

Huolimatta edellä mainitusta, kun Myyjä ei tarjoa itse noutaa tuote(tta), Myyjä voi viivyttää palautusta, kunnes tuote(t) on saatu takaisin tai kunnes Peruutusoikeuden Omistaja on toimittanut todistuksen tuote(t)en lähettämisestä, päivämäärä on ensimmäisen tapahtuman päivämäärä.

Myyjä suorittaa tämän palautuksen käyttämällä samaa maksutapaa, jota Peruutusoikeuden Omistaja käytti alkuperäisessä transaktiossa, ellei Peruutusoikeuden Omistaja ole nimenomaisesti suostunut siihen, että hän käyttää toista maksutapaa ja siinä määrin, että palautus ei aiheuta kustannuksia Peruutusoikeuden Omistajalle.

Myyjä ei ole velvollinen palauttamaan ylimääräisiä kustannuksia, jos Peruutusoikeuden Omistaja on nimenomaisesti valinnut kalliimman toimitustavan kuin Myyjän tarjoaman standardin toimitustavan.

9.6 SEURAUKSET

Peruutusoikeuden käyttäminen päättää Osapuolten velvollisuuden joko toteuttaa Etäsopimus tai Sopimus liiketilan ulkopuolella, tai solmia se, kun Peruutusoikeuden Omistaja on tehnyt tarjouksen. Etäsopimuksen tai liiketilan ulkopuolisen sopimuksen peruutusoikeuden käyttäminen päättää automaattisesti kaikki lisäsopimukset, ilman kustannuksia Peruutusoikeuden Omistajalle, paitsi ne, jotka on määritelty tässä artikkelissa.

10. TAKUUT

Kaikkien tässä artikkelissa esitettyjen takuiden täytäntöönpanoa on pyydettävä ottamalla yhteyttä Myyjään seuraavassa URL-osoitteessa:

https://www.1001renkaat.com/ota-yhteytta

10.1 ENNAKKOVAROITUS

Asiakkaan on varmistettava, että hänen tilaamansa Tuotteet ovat hänen ajoneuvonsa valmistajan määräysten mukaisia.

Asiakkaan on myös noudatettava valmistajan ohjeita ja suosituksia kaikessa, mikä liittyy ajoneuvon turvallisuuteen ja luotettavuuteen, erityisesti renkaiden ja vanteiden kokoon, renkaiden täyttöön ja paineeseen sekä renkaiden asennus- ja säilytysolosuhteisiin.

Mikään tässä artikkelissa mainituista takuista ei ota huomioon virheitä, jotka johtuvat asennusvirheestä, Tuotteiden normaalista kulumisesta, seurauksista, jotka johtuvat Tuotteiden epäsäännöllisestä käytöstä, tai Tuotteiden heikkenemisestä Asiakkaan tai hänen edustajansa laiminlyönnin seurauksena.

Myyjä ei myönnä takuuta millekään Tuotteiden viasta, joka on suoraan aiheutunut Asiakkaan valitseman Asennusaseman palvelusta.

10.2 YHDENMUKAISUUSTAKUU

10.2.1 Tuotteiden yhdenmukaisuus

Myyjä toimittaa Kuluttaja-Asiakkaalle tuotteita, jotka täyttävät artikloissa 10.2.2, 10.2.3 ja 10.2.4 esitetyt vaatimukset.

10.2.2 Yhdenmukaisuuden subjektiiviset kriteerit

Jotta ne olisivat sopimusehtojen mukaisia, tuotteiden on erityisesti tarvittaessa:

 • vastattava kuvausta, tyyppiä, määrää ja laatua ja niillä on oltava toiminnallisuus, yhteensopivuus, yhteentoimivuus ja muut ominaisuudet kuten myyntisopimuksessa on määritelty;
 • sovelluttava Kuluttajan erityiseen tarkoitukseen, jonka tämä on ilmoittanut Myyjälle viimeistään myyntisopimuksen tekohetkellä ja jonka Myyjä on hyväksynyt;
 • toimitettava kaikkien tarvikkeiden ja ohjeiden, erityisesti asennusohjeiden, kanssa kuten myyntisopimuksessa on määritelty; ja
 • toimitettava päivitysten kanssa kuten myyntisopimuksessa on määritelty.
10.2.3 Objektiiviset vaatimustenmukaisuuskriteerit

(i) Kaikkien sopimuksessa määriteltyjen vaatimustenmukaisuusvaatimusten lisäksi Tuotteiden on:

 1. soveltua tarkoituksiin, joita normaalisti samanlaiset hyödykkeet palvelisivat, ottaen huomioon tarvittaessa kaikki voimassa olevat Euroopan unionin ja kansallisen lainsäädännön määräykset sekä kaikki olemassa olevat tekniset standardit tai, jos tällaisia teknisiä standardeja ei ole, sovellettavat erityiset toimintaohjeet kyseisellä alalla;
 2. tarvittaessa esittää laatu näytteestä tai mallista, jonka myyjä on asettanut Kuluttajan saataville ennen sopimuksen tekemistä, ja vastata tämän näytteen tai mallin kuvausta;
 3. tarvittaessa toimitettava lisävarusteiden, mukaan lukien pakkaus ja asennusohjeet tai muut ohjeet, joita Kuluttaja voi kohtuudella odottaa saavansa; ja
 4. olla määrältään ja esittää ominaisuuksia ja muita piirteitä, mukaan lukien kestävyys, toiminnallisuus, yhteensopivuus ja turvallisuus, jotka ovat normaaleja samanlaisille hyödykkeille ja joita Kuluttaja voi kohtuudella odottaa, ottaen huomioon Tuotteiden luonne ja kaikki Myyjän tai muiden transaktioketjun yläpuolella olevien henkilöiden tai Myyjän tai tällaisten henkilöiden puolesta tehdyt julkiset lausunnot, erityisesti mainoksissa tai etiketissä.

(ii) Myyjä ei ole sidottu (i) kohdan d) mukaisiin julkisiin lausuntoihin, jos hän osoittaa:

 1. ettei hänellä ollut, eikä hänellä kohtuudella voinut olla, tietoa kyseisestä julkisesta lausunnosta;
 2. että sopimuksen tekohetkellä julkinen lausunto oli korjattu samalla tavalla kuin se, jolla kyseinen lausunto oli tehty, tai vastaavalla tavalla; tai
 3. että päätös ostaa Tuotteet ei olisi voinut olla julkisen lausunnon vaikutuksen alainen.

(iii) Ei ole vaatimustenmukaisuuspuutetta (i) mukaisesti, jos Myyntisopimuksen tekohetkellä Kuluttajalle on erityisesti ilmoitettu, että Tuotteiden tietty ominaisuus poikkeaa (i) kohdassa määritellyistä objektiivisista vaatimustenmukaisuuskriteereistä ja että Kuluttaja on nimenomaisesti ja erikseen hyväksynyt tämän poikkeaman tehdessään Myyntisopimuksen.

10.2.4 Tuotteiden virheellinen asennus

Kaikki tuotteiden virheellisestä asennuksesta johtuvat vastaavuuspuutteet katsotaan tuotteiden vastaavuuspuutteiksi, jos:

 1. asennus on osa myyntisopimusta ja sen on suorittanut Myyjä tai hänen vastuullaan; tai
 2. asennuksen, joka olisi pitänyt suorittaa Kuluttajan toimesta, on suorittanut tämä ja virheellinen asennus johtuu Myyjän antamien asennusohjeiden puutteista.
10.2.5 Myyjän vastuu

Myyjä vastaa Kuluttajalle kaikista tuotteen toimitushetkellä olevista virheistä, jotka ilmenevät kahden (2) vuoden kuluessa tästä hetkestä, lukuun ottamatta Kuluttajan kansallisen lainsäädännön mukaista pidempää aikaa, jota Kuluttaja kehotetaan tarkistamaan.

10.2.6 Todistustaakka

Kaikki virheet, jotka ilmenevät vuoden (1) kuluessa tuotteiden toimitushetkestä, oletetaan olleen olemassa tuotteiden toimitushetkellä, ellei toisin todisteta tai ellei tämä oletus ole ristiriidassa tuotteiden luonteen tai virheen luonteen kanssa. Edellä mainittu aika sovelletaan lukuun ottamatta Kuluttajan kansallisen lainsäädännön mukaista pidempää aikaa, jota Kuluttaja kehotetaan tarkistamaan.

10.2.7 Ilmoitus

Kuluttajan kansallinen lainsäädäntö voi edellyttää, että oikeuksiensa hyödyntämiseksi Kuluttajan on ilmoitettava Myyjälle yhdenmukaisuusvirheestä tietyn ajan kuluessa siitä päivästä, jolloin hän havaitsi tämän virheen. Kuluttajaa kehotetaan tutustumaan kansalliseen lainsäädäntöönsä tässä asiassa.

10.2.8 Kuluttajan oikeudet tuotteen virheellisyyden tapauksessa

(i) Jos tuote on virheellinen, Kuluttajalla on oikeus saada tuotteet korjattua, oikeus hinnanalennukseen tai oikeus kaupan purkamiseen, kuten tässä artikkelissa määritellään.

(ii) Saadakseen tuotteet korjattua, Kuluttaja voi valita korjauksen ja vaihdon välillä, ellei valittu keino ole mahdoton tai aiheuta Myyjälle kohtuuttomia kustannuksia verrattuna toiseen keinoon, ottaen huomioon kaikki olosuhteet, erityisesti:

 1. tuotteiden arvo ilman virhettä;
 2. virheen merkittävyys; ja
 3. mahdollisuus valita toinen keino ilman merkittävää haittaa Kuluttajalle.

(iii) Myyjä voi kieltäytyä korjaamasta tuotteita, jos korjaus ja vaihto ovat mahdottomia tai aiheuttaisivat hänelle kohtuuttomia kustannuksia, ottaen huomioon kaikki olosuhteet, erityisesti ne, jotka on mainittu kohdassa (ii), kohdat a) ja b).

(iv) Kuluttajalla on oikeus joko hinnanalennukseen artiklan 10.2.10 mukaisesti tai kaupan purkamiseen artiklan 10.2.11 mukaisesti, seuraavissa tapauksissa:

 1. Myyjä ei ole suorittanut korjausta tai vaihtoa tai, tarvittaessa, ei ole suorittanut korjausta tai vaihtoa artiklan 10.2.8, (ii) ja (iii) mukaisesti, tai Myyjä on kieltäytynyt korjaamasta tuotteita tämän artiklan (iii) mukaisesti;
 2. virhe ilmenee huolimatta Myyjän yrityksestä korjata tuotteet;
 3. virhe on niin vakava, että se oikeuttaa välittömään hinnanalennukseen tai kaupan välittömään purkamiseen; tai
 4. Myyjä on ilmoittanut, tai olosuhteista ilmenee selvästi, että Myyjä ei tule korjaamaan tuotteita kohtuullisessa ajassa tai ilman merkittävää haittaa Kuluttajalle.

(v) Kuluttajalla ei ole oikeutta purkaa sopimusta, jos virhe on vain vähäinen. Todistustaakka virheen vähäisyydestä tai sen puuttumisesta kuuluu Myyjälle.

(vi) Kuluttajalla on oikeus pidättää hinnan tai sen osan maksaminen, kunnes Myyjä on täyttänyt takuuseen liittyvät velvollisuutensa. Kuluttajan kansallinen lainsäädäntö voi määritellä erityisiä ehtoja maksun pidättämisen oikeuden käyttämiselle, ja Kuluttajaa kehotetaan tutustumaan siihen.

(vii) Kuluttajan kansallinen lainsäädäntö voi säännellä sitä, vaikuttaako Kuluttajan osuus virheeseen hänen oikeuteensa saada korvausta, ja siksi Kuluttajaa kehotetaan tutustumaan kansalliseen lainsäädäntöönsä tässä asiassa.

10.2.9 Tuotteiden korjaus tai vaihto

(i) Korjaus tai vaihto suoritetaan:

 1. ilman kustannuksia;
 2. kohtuullisessa ajassa siitä hetkestä, kun Myyjä on saanut tietää Kuluttajan ilmoittamasta virheellisyydestä; ja
 3. ilman merkittävää haittaa Kuluttajalle, ottaen huomioon Tuotteiden luonne ja Kuluttajan tavoittelema käyttö.

(ii) Kun virheellisyyteen on puututtava korjaamalla tai vaihtamalla Tuotteet, Kuluttaja asettaa Tuotteet Myyjän käyttöön. Myyjä ottaa vaihdetut Tuotteet takaisin omalla kustannuksellaan.

(iii) Kun korjaus vaatii Tuotteiden poistamisen, jotka oli asennettu niiden luonteen ja tarkoituksen mukaisesti ennen virheellisyyden ilmenemistä, tai kun nämä Tuotteet on vaihdettava, korjaus- tai vaihtovelvollisuus sisältää virheellisten Tuotteiden poistamisen ja korvaavien Tuotteiden tai korjattujen Tuotteiden asentamisen, tai poisto- ja asennuskustannusten kattamisen.

(iv) Kuluttajan ei tarvitse maksaa normaalista käytöstä, jota hän on tehnyt vaihdetuille Tuotteille ennen niiden vaihtamista.

10.2.10 Hinnanalennus

Hinnanalennus on suhteessa eroon Kuluttajan vastaanottamien Tuotteiden arvon ja Tuotteiden arvon välillä, jos ne olisivat olleet mukaisia.

10.2.11 Myynnin purkaminen

(i) Kuluttaja käyttää oikeuttaan purkaa Myynti lähettämällä myyjälle ilmoituksen, jossa hän ilmoittaa päätöksestään käyttää oikeuttaan purkaa Myyntisopimus.

(ii) Kun mukaisuuden puute koskee vain joitakin Myyntisopimuksen nojalla toimitettuja Tuotteita ja Myyntisopimuksen purkamisen peruste on olemassa Artiklan 10.2.7 mukaisesti, Kuluttaja voi käyttää oikeuttaan purkaa Myyntisopimus vain näiden Tuotteiden osalta, ja minkä tahansa muun Tuotteen osalta, jonka hän on hankkinut samanaikaisesti mukaisuuden puuttuvien Tuotteiden kanssa, jos Kuluttajalta ei voida kohtuudella odottaa, että hän hyväksyy vain mukaiset Tuotteet.

(iii) Kun Kuluttaja käyttää oikeuttaan purkaa Myyntisopimus kokonaisuudessaan tai, (ii) mukaisesti, joitakin Myyntisopimuksen nojalla toimitettuja Tuotteita:

 1. kuluttaja palauttaa Tuotteet Myyjälle tämän kustannuksella; ja
 2. Myyjä palauttaa Kuluttajalle maksun Tuotteista heti, kun hän on vastaanottanut Tuotteet tai Kuluttajan toimittaman todistuksen niiden palauttamisesta.

Tämän kappaleen tarkoituksiin Kuluttajan kansallinen lainsäädäntö saattaa määrittää palautuksen ja hyvityksen ehdot. Kuluttajaa kehotetaan siksi tutustumaan kansalliseen lainsäädäntöönsä tässä asiassa.

10.3 PIILEVIKÄYTÖN TAKUU

Ilman 10.2 artiklassa mainittua lakisääteistä vastaavuustakuuta, Kuluttaja-asiakas voi hyötyä kansallisista säännöistä, jotka eivät erityisesti koske kulutussopimuksia ja jotka tarjoavat erityisiä oikeussuojakeinoja tietyntyyppisille virheille, jotka eivät olleet ilmeisiä myyntisopimuksen tekohetkellä, nimittäin kansallisista säännöksistä, jotka voivat määrittää erityisiä sääntöjä myyjän vastuusta piilevien vikojen tapauksessa. Kuluttajaa kehotetaan tarkistamaan kansallinen lainsäädäntönsä tässä asiassa.

Ammattilais- tai Ei-ammattilaisasiakkaat hyötyvät mahdollisista Andorran lain mukaisista takeista.

10.4 KAUPALLINEN TAKUU

Myyjä tarjoaa Asiakkaalle mahdollisuuden liittää tilaukseensa tietyin ehdoin kaupallisen takuun nimeltä "Rengastakuu Plus" kaupallisen takuusopimuksen kautta, joka on saatavilla täällä.

Tätä kaupallista takuuta sovelletaan ilman, että se vaikuttaa Kuluttajan oikeuteen hyötyä 10.2 artiklassa mainitusta lakisääteisestä vastaavuustakuusta tai 10.3 artiklassa mainituista kansallisista säännöksistä, jotka koskevat piilevien vikojen takuuta.

Jos Ammattilainen tai Ei-ammattilainen ottaa kaupallisen takuun, sitä sovelletaan ilman, että se vaikuttaa Ammattilaisen tai Ei-ammattilaisen oikeuteen hyötyä mahdollisista Andorran lain mukaisista takeista.

11. VASTUUN RAJOITTAMINEN

Ellei jommankumman osapuolen suorittamatta jättäminen ole lopullista, vahingonkorvauksia on maksettava vain, jos velallinen osapuoli on ensin vaadittu suorittamaan velvollisuutensa kohtuullisen ajan kuluessa. Velallinen osapuoli tuomitaan tarvittaessa maksamaan vahingonkorvauksia joko velvollisuuden suorittamatta jättämisen tai viivästymisen vuoksi, ellei hän osoita, että suorittaminen on estynyt Force Majeure -tapauksen vuoksi. Velallinen osapuoli on vastuussa vain niistä vahingonkorvauksista, jotka on ennakoitu tai jotka olisi voitu ennustaa sopimuksen tekohetkellä, paitsi jos suorittamatta jättäminen johtuu vakavasta tai petollisesta virheestä. Vaikka sopimuksen suorittamatta jättäminen johtuisi vakavasta tai petollisesta virheestä, vahingonkorvaukset kattavat vain sen, mikä on suorittamatta jättämisen välitön ja suora seuraus.

12. VAKUUTUS

Myyjä on vakuutettu ammatillisen vastuunsa osalta, joka johtuu hänen toiminnastaan ja aiheuttaa kolmansille osapuolille fyysisiä, materiaalisia ja aineettomia vahinkoja ennen tai jälkeen tuotteen toimituksen tai työsuorituksen valmistumisen.

Tämä vakuutus on otettu AXA France -yhtiöstä - 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex (Ranska).

Tämän vakuutuksen maantieteellinen kattavuus ulottuu koko maailmaan lukuun ottamatta (i) toimintaa, jota harjoitetaan pysyvissä laitoksissa tai tiloissa, jotka sijaitsevat Ranskan, Andorran ja Monacon ulkopuolella; (ii) vientiä Yhdysvaltoihin ja Kanadaan; (iii) vakuutetun tai hänen lukuunsa suorittamia palveluita tai töitä Yhdysvaltojen ja Kanadan alueilla, mukaan lukien messujen, näyttelyiden tai expo-tapahtumien järjestäminen.

13. YLIVOIMAINEN ESTE

Ylivoimaisen esteen aiheuttaman lopullisen eston tapauksessa velallisen osapuolen Sopimus puretaan automaattisesti ja Osapuolet vapautetaan velvoitteistaan.

Ylivoimaisen esteen aiheuttaman tilapäisen eston tapauksessa velvoitteen täyttäminen keskeytetään, ellei siitä aiheutuva viivästys oikeuta Sopimuksen purkamiseen.

Osapuolen kyvyttömyys täyttää sopimusvelvoite vapauttaa tämän osapuolen vastaavasti, kun se johtuu ylivoimaisesta esteestä ja se on lopullinen, ellei se ole sopinut ottavansa sitä hoitaakseen tai sitä ei ole aiemmin vaadittu.

14. HENKILÖTIEDOT

Myyjän asiakkaasta Myynnin yhteydessä keräämät henkilötiedot käsitellään automaattisesti, jolloin Myyjä määrittelee yksin keinot ja tarkoituksen ja on tässä mielessä vastuussa tästä käsittelystä Andorran lain 15/2003, 18. joulukuuta 2003, 3.4 artiklan mukaisesti, joka koskee henkilötietojen suojaa (jäljempänä "LQPD").

Asiakasta kehotetaan tutustumaan Yksityisyydensuojakäytäntöön ja sivuston Eväste -sivulle saadakseen tietoa siitä, miten henkilötietoja käsitellään ja säilytetään Myyjän toimesta.

15. SOPIMUSASIAKIRJAT

Sopimus koostuu seuraavista sopimusasiakirjoista:

 1. näistä Yleisistä Myyntiehdoista;
 2. Tilauksen Hyväksymisestä;
 3. Toimitusvahvistuksesta;
 4. Myyntilaskusta.

Mikäli kahden asiakirjan määräykset ovat ristiriidassa tai eroavat toisistaan, korkeamman aseman omaavan asiakirjan määräys on etusijalla (esim: Myyntilasku on etusijalla Toimitusvahvistukseen nähden; Toimitusvahvistus on etusijalla Tilauksen Hyväksymiseen nähden; Tilauksen Hyväksyminen on etusijalla Yleisiin Myyntiehtoihin nähden).

Mikään Asiakkaan, hänen edustajansa tai hänen edustajansa tekemä merkintä Toimitusvahvistukseen, muu kuin allekirjoitus, ei katsota sopimukselliseksi ilman Myyjän hyväksyntää.

Yllä mainitut sopimusasiakirjat edustavat kaikkia Osapuolten välisiä sitoumuksia. Nämä sopimusasiakirjat korvaavat ja kumoavat kaikki aikaisemmat suulliset tai kirjalliset sitoumukset, jotka liittyvät Myyntiin.

Osapuolet ovat sopineet, että ne kantavat riskin kaikista ennakoimattomista muutoksista olosuhteissa, jotka tekisivät kummankin Osapuolen velvoitteiden täyttämisen Sopimuksen perusteella liian raskaaksi.

16. OTSIKOT

Yleisten myyntiehtojen otsikot on annettu vain mukavuussyistä eivätkä ne saa vaikuttaa Yleiset myyntiehdot:n määräysten merkitykseen tai rakenteeseen.

Mikäli tulkintaongelmia ilmenee minkä tahansa otsikon ja minkä tahansa lausekkeen välillä, otsikot julistetaan olemattomiksi.

17. VOIMASSAOLO

Mikäli yksi tai useampi Yleisten myyntiehtojen määräyksistä julistetaan mitättömäksi, kirjoittamattomaksi tai sitovuudettomaksi lain, asetuksen tai lopullisen päätöksen seurauksena toimivaltaiselta tuomioistuimelta, tätä tai näitä määräyksiä tulee pitää erillään Yleisistä myyntiehdoista. Yleisten myyntiehtojen muut määräykset katsotaan voimassaoleviksi ja pysyvät voimassa, ellei jompikumpi osapuoli osoita, että mitätöity tai mitätöidyt määräys tai määräykset ovat olennaisia ja ratkaisevia, ilman joita se ei olisi tehnyt sopimusta.

18. TOLERANSSIT

Se, että jompikumpi Osapuolista ei vedota toisen Osapuolen laiminlyöntiin noudattaa mitä tahansa Sopimuksesta johtuvaa velvollisuuttaan, ei voida tulkita luopumiseksi kyseisen velvollisuuden täyttämisestä, ellei sitä ole määrätty.

19. MODEROINTISÄÄNNÖSTÖ

Myyjän verkkopohjaisten arvostelujen moderoimissäännöstö on saatavilla täällä.

20. VALITUS

Jos asiakkaalla on valitus, häntä kehotetaan ottamaan yhteyttä Myyjään lomakkeen kautta, joka on saatavilla täällä.

Kaikissa valituksissa Asiakasta kehotetaan ilmoittamaan tilauksensa numero.

Myyjä tekee parhaansa vastatakseen kaikkiin valituksiin mahdollisimman nopeasti.

Asiakkaan mahdollisuus tehdä valitus ei vaikuta hänen oikeuteensa ottaa yhteyttä kuluttajariitalautakuntaan Artiklan 21 mukaisesti tai mihin tahansa toimivaltaiseen tuomioistuimeen.

21. VÄLITYS

Kuluttaja-asiakkaalla on mahdollisuus, riitatilanteessa turvautua kuluttajariitojen välitykseen ottamalla yhteyttä AME Consoon, 11 place Dauphine, 75001 Pariisi ja sen e-välitysalustaan: mediationconso-ame.com.

Soveltamalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro 524/2013 14.1 artiklaa 21. toukokuuta 2013, sinulle ilmoitetaan mahdollisuudesta ottaa yhteyttä Euroopan komission tarjoamaan Verkkovälitteiseen riidanratkaisuun (RLL), joka on saatavilla seuraavassa osoitteessa: Verkkovälitteinen riidanratkaisu.

22. SOVELLETTAVA LAKI

Sopimussuhteet Myyjän ja Kuluttaja-Asiakkaan välillä, joka sijaitsee Euroopan Unionin alueella, säätelee sen jäsenvaltion laki, jossa jälkimmäinen on perustettu, mitä tulee hänen suojeluunsa kyseisen jäsenvaltion kuluttajansuojalain nojalla.

Koska Tilausta koskevat tiedot käsitellään tietokoneella Myyjän maltalaisessa laitoksessa, maltalainen laki sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn.

Mikä tahansa muu kysymys, joka ei kuulu edellä mainittuihin kahteen määräykseen, andorralainen laki sovelletaan toissijaisesti.

LiveChat
Whatsapp Messenger