Hae mittojen perusteella

Mitä tarvitsee tietää vesiliirrosta

Yksi renkaan tärkeistä tehtävistä on siirtää vesi pois kulutuspinnalta, kun ajetaan märällä alustalla.

Mitä vesiliirrossa tapahtuu?

Vesiliirto syntyy kun vesi jää renkaan ja alustan väliin. Se kasautuu renkaan pintakuvioiden väliin muodostaen vesivanan. Kun paine nousee liikaa ja vesi ei enää siirry, se johtaa kontaktin menettämiseen tienpinnasta. Tällöin ajoneuvoa on mahdotonta ohjata.

Mistä se johtuu?

Yksi tärkeimmistä syistä vesiliirtoon on renkaiden kuluminen. Mitä kuluneemmat renkaat ovat, toisin sanoen mitä pienempi urasyvyys niissä on, sitä huonommin ne siirtävät vettä. Kontaktipinta renkaan ja tien välillä (pito) on tällöin minimaalinen ja vesiliirron riski lisääntyy etenkin ohjatessa, jarrutettaessa ja kiihdytettäessä.

Eri vaiheet ennen vesiliirtoa
vesiliirto
Vaihe 1
Kohtalainen sade, tasainen nopeus: vesiliirron riski vähäinen. Vesi siirtyy tehokkaasti ja kontaktipinta kulutuspinnan ja tien välillä on optimaalinen.
Vaihe 2
Huono veden siirtyminen, korkea nopeus, entistä enemmän vettä tiellä. Renkaalla on vaikeuksia siirtää vettä.
Vaihe 3
Kulutuspinnalla on liikaa vettä ja tien sekä renkaan kontaktipinnan välille muodostuu paksu vesivana. Vesi ei enää siirry. Rengas ei enää pidä ja luistaa.

Alhaisen rengaspaineen seuraukset

Liian alhainen rengaspaine lisää vesiliirron riskiä.

Rengaspaine Nopeus Selitys
2.4 baria (35psi) 0 km/h Koko kulutuspinta (tumma alue kuvassa) osuu tiehen.
2.4 baria (35 psi) 100 km/h Kontaktipinta on rajallinen, mutta vesi siirtyy oikein renkaan pintakuvioinnin ansiosta.
2 baria (30 psi) 100 km/h Tiekontaktissa oleva renkaan pinta on vähäinen. Vesiliirron riski on merkittävä..
1.7 baria (25 psi) 100 km/h Vesi tiivistyy renkaan alle. Rengas ei osu enää lähes lainkaan tien pintaan, vesiliirto. Ajoneuvo on hallitsematon.

LiveChat
Whatsapp Messenger